Offensiv Pulje

Investering i Offensiv Pulje er kendetegnet ved:

At banken sammensætter dine investeringer, så de passer til en investor, der både er villig til at løbe en stor investeringsrisiko og generelt har en høj tolerance overfor risiko. Der kan forekomme store udsving fra år til år i værdien af investeringen. Det kan betyde tab, og at værdien af investeringen er faldet en del, hvis du pludselig får brug for pengene. Som investor har du både en høj risikoevne og risikovillighed, og du fokuserer derfor først og fremmest på muligheden for, at det investerede beløb vokser betydeligt over tid. Banken anbefaler som minimum en investeringshorisont på 5 år eller mere.

Du kan se de historiske afkast for Offensiv Pulje i tabellen nedenfor.

 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

SFDR bilag

Sydbanks metode til at klassificere bæredygtige investeringer SFDR

Beholdningsoversigt for Offensiv Pulje

Faktaark for Offensiv Pulje

Afkast*

*Fra marts 2021 og fremefter er det Offensiv Pulje afkast der er vist. Før denne dato er det puljen Bankvalgs 4 afkast, der er vist.