Priser for udenlandske overførsler og checks (danske kroner eller udenlandsk valuta)

Overførsler til udlandet

  Valørdag hos Sydbanks korrespondentbank Bestilt manuelt Bestilt via NetBanken
SEPA-betaling  1 bankdag 50 kr. pr. overførsel gratis
Standard  2 bankdage 2) 300 kr. pr. overførsel 50 kr. pr. overførsel
Overførsel til egen konto i Sydbank Tyskland  0 bankdage 150 kr. pr. overførsel gratis
Ekspres uden omveksling   650 kr. pr. overførsel   
 • DKK, EUR, USD, GBP, CAD, SEK, NOK
 0 bankdage    
 • øvrige valuta
 1 bankdag    
Ekspres med omveksling   650 kr. pr. overførsel   
 • DKK, EUR, USD, GBP, CAD, SEK, NOK
 0 bankdage    
 • øvrige valuta
 1 bankdag    
Annulering, ændring, forespørgsel mv.   375 kr. pr. overførsel + udenlandske omkostninger  
Manglende eller forkert IBAN 3)   150 kr. pr. overførsel  
Manuel efterbehandling   150 kr. pr. overførsel  
 1. Se særskilt information i Sydbanks generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet nederst på denne side
 2. Kun 1 bankdag ved betalinger i euro indenfor EU.
 3. Der tillægges et gebyr på 75 kr. ved manglende eller forkert IBAN, til lande hvor IBAN er indført. Yderligere vejledning kan findes i Landeoversigt IBAN

 

De anførte priser dækker Sydbanks omkostninger.

Afsender vælger, hvordan omkostningerne ved en overførsel skal fordeles. Der er følgende muligheder:

 • Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne (SHA-betaling), idet afsender betaler Sydbanks omkostninger, mens modtager betaler de udenlandske omkostninger.
 • Afsender betaler alle omkostninger (OUR-betaling), danske samt udenlandske.(Kun ved betalinger bestilt manuelt)
 • Modtager betaler alle omkostninger (BEN-betaling), danske samt udenlandske.(Kun ved betalinger bestilt manuelt)

Skal overførslen ekspederes gebyrfrit for modtager (OUR-betaling), beregnes udenlandske omkostninger med:

Overførsler med gebyrvalg OUR 200 kr. (med forbehold for efterfølgende opkrævning af udenlandske omkostninger)

Evt. udenlandske omkostninger pga. mangelfulde oplysninger eller for ekstra ydelser hæves efterfølgende på afsenders konto.

Kommer en betaling retur fra udlandet, vil den af Sydbank blive ekspederet som en "overførsel fra udlandet".

Checks til udlandet

Bankchecks Manuelt bestilt
Afhentet eller sendt til ordregiver 300 kr. pr. check
Udstedt og sendt til beløbsmodtager 300 kr. pr. check
Tilbagekøb af original check 75 kr. pr. check
Tilbageførsel og spærring ved bortkomst 300 kr. pr. check + udl. omkostninger
Egne checks
Almindelige checks 250 kr. pr. check
Internationale checks 150 kr. pr. check

Overførsler fra udlandet

SEPA-betalinger 1) gratis
EU-betalinger 2) gratis
Øvrige overførsler 3) 50 kr. pr. overførsel
Telefonadvisering 50 kr. pr. advisering
Forespørgsler mv. 375 kr. pr. overførsel
 1. Der opkræves et gebyr på 10 kr. pr. brev for advisering af beløbsmodtager.
 2. Se særskilt information i Sydbanks generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet nederst på denne side
 3. Såfremt betalingen modtages af Sydbank via andet dansk pengeinstitut kan der påløbe yderligere omkostninger.

De anførte priser dækker Sydbanks omkostninger. Evt. udenlandske omkostninger for indhentning af yderligere oplysninger eller lignende hæves efterfølgende på modtagers konto.

Checks fra udlandet, straksafregning

Trukket på udlandet i:
EUR, SEK, NOK, GBP og CHF 35 kr. + 1,5‰ pr. check
CAD og USD 35 kr. + 2‰ pr. check
Anden valuta 35 kr. + 2‰ pr. check
Danske kroner 35 kr. + 2‰ pr. check
Tredjelands valuta(f.eks. USD trukket på Belgien) 5‰, min. 200 kr. pr. check
Trukket på Danmark i:
Udenlandsk valuta 125 kr. pr. check
Danske kroner  
- med dansk kodelinje Gebyrfrit
- uden dansk kodelinje 75 kr. pr. check
Straksafregning af checks sker med forbehold for dækning og med forbehold for evt. ekstra udenlandske omkostninger, herunder rentetab som følge af forsinket honorering i udlandet.
Returchecks 300 kr. pr. check
Checks taget til inkasso 5‰, min. 500 kr., maks. 5000 kr. pr. check

Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet