Priser for udenlandske overførsler og checks (danske kroner eller udenlandsk valuta)

Overførsler til udlandet

  Valørdag hos Sydbanks korrespondentbank Bestilt manuelt Bestilt via NetBanken
SEPA-betaling  0-1 bankdag 60 kr. pr. overførsel 0,00 — 4,00 kr.*
Standard  2 bankdage 2) 300 kr. pr. overførsel 50 kr. pr. overførsel
Overførsel til egen konto i Sydbank Tyskland  0 bankdage 150 kr. pr. overførsel gratis
Ekspres uden omveksling   650 kr. pr. overførsel   
 • DKK, EUR, USD, GBP, CAD, SEK, NOK
 0 bankdage    
 • øvrige valuta
 1 bankdag    
Ekspres med omveksling   650 kr. pr. overførsel   
 • DKK, EUR, USD, GBP, CAD, SEK, NOK
 0 bankdage    
 • øvrige valuta
 1 bankdag    
Annulering, ændring, forespørgsel mv.   375 kr. pr. overførsel + udenlandske omkostninger  
Manglende eller forkert IBAN 3)   150 kr. pr. overførsel  
Manuel efterbehandling   150 kr. pr. overførsel  
 1. Se særskilt information i Sydbanks generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet nederst på denne side
 2. Kun 1 bankdag ved betalinger i euro indenfor EU.
 3. Der tillægges et gebyr på 150 kr. ved manglende eller forkert IBAN, til lande hvor IBAN er indført. Yderligere vejledning kan findes i Landeoversigt IBAN

 *Beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke ud fra kontohavers placering i kundekoncept.

De anførte priser dækker Sydbanks omkostninger.

Afsender vælger, hvordan omkostningerne ved en overførsel skal fordeles. Der er følgende muligheder:

 • Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne (SHA-betaling), idet afsender betaler Sydbanks omkostninger, mens modtager betaler de udenlandske omkostninger.
 • Afsender betaler alle omkostninger (OUR-betaling), danske samt udenlandske.(Ikke muligt ved betalinger til EU/EØS lande)
 • Modtager betaler alle omkostninger (BEN-betaling), danske samt udenlandske.(Ikke muligt ved betalinger til EU/EØS lande)

Skal overførslen ekspederes gebyrfrit for modtager (OUR-betaling), beregnes udenlandske omkostninger med:

Overførsler med gebyrvalg OUR 200 kr. (med forbehold for efterfølgende opkrævning af udenlandske omkostninger)

Evt. udenlandske omkostninger pga. mangelfulde oplysninger eller for ekstra ydelser hæves efterfølgende på afsenders konto.

Kommer en betaling retur fra udlandet, vil den af Sydbank blive ekspederet som en "overførsel fra udlandet".

Checks til udlandet

Bankchecks Manuelt bestilt
Afhentet eller sendt til ordregiver 300 kr. pr. check
Udstedt og sendt til beløbsmodtager 300 kr. pr. check
Tilbagekøb af original check 75 kr. pr. check
Tilbageførsel og spærring ved bortkomst 300 kr. pr. check + udl. omkostninger
Egne checks
Almindelige checks 250 kr. pr. check
Internationale checks 150 kr. pr. check

Overførsler fra udlandet

SEPA-betalinger 1) gratis
Øvrige overførsler 2) 50 kr. pr. overførsel
Forespørgsler mv. 375 kr. pr. overførsel
 1. Der opkræves et gebyr på 10 kr. pr. brev for advisering af beløbsmodtager.
 2. Betalingen kan være fratrukket udenlandske omkostninger inden den rammer Sydbank. Kunden modtager det beløb Sydbank modtager fra udlandet, og debiteres særskilt for Sydbanks gebyr.

De anførte priser dækker Sydbanks omkostninger. Evt. udenlandske omkostninger for indhentning af yderligere oplysninger eller lignende hæves efterfølgende på modtagers konto.

Checks fra udlandet, straksafregning

Trukket på udlandet i:
EUR, GBP og CHF 150 kr. + 1,5‰ pr. check
CAD og USD 150 kr. + 2‰ pr. check
Anden valuta 150 kr. + 2‰ pr. check
Straksafregning af checks sker med forbehold for dækning og med forbehold for evt. ekstra udenlandske omkostninger, herunder rentetab som følge af forsinket honorering i udlandet.
Returchecks 300 kr. pr. check
Checks taget til inkasso 5‰, min. 500 kr., maks. 5000 kr. pr. check

Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet