Priser for kort

Dankort - Bluecard
Udstedelse (udstedelse af debetkort) gratis
Årligt kortgebyr (løbende adgang til et debetkort) 195 kr. pr. år
Erstatningskort 1) 150 kr. pr. kort
Erstatningskort MoneyKort 25 kr. pr. kort
Eget design af Dankort 2) 100 kr. pr. billede
Genbestilling af pinkode til Dankort og BlueCard 50 kr.
Udlevering af kort sendt til banken 100 kr.
Fremfinding af nota
Såfremt nota er i overensstemmelse
med fakturerede
200 kr. pr. nota
I øvrige tilfælde gratis
Brug af Dankort
I Sydbanks pengeautomater 3) gratis
I andre pengeinstitutter 4) + 5) 8,00 kr. pr. hævning*
Brug af BlueCard
Brug af BlueCard 8,00 kr. pr. hævning*
Ved brug af den kontaktløse funktion på Dankort og Visa/Dankort er beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
  1. Ved første ombytning til Dankort eller Visa/Dankort med eget design, betales alene prisen for eget design.
  2. Eget design af kort:
    • Op til 100% rabat via Sydbank Favorit
    • Eget design er gratis på Dankort og Visa/Dankort til 18/29 Konto.
  3. Det maksimale beløb, der kan hæves pr. døgn, er for
    • Dankort:
     • 10.000 kr. indenfor bankens åbningstid
     • 6.000 kr. udenfor bankens åbningstid
    • * Åbningstid: Alle hverdage fra 09.00 - 18.00.
  4. Det maksimale beløb, der kan hæves pr. døgn, er 2.000 kr.
  5. Gratis for kort til 18/29 Konto og Ung Privat og op til 100% rabat via Sydbank Favorit

Spil og lotteri

Når du benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.

Visa/Dankort
Årligt kortgebyr (løbende adgang til et debetkort) 195 kr. 5) 6)
Hjælp til aktivering af kortet 50 kr. pr. kort
Erstatningskort Visa/Dankort 1) 150 kr. pr. kort
Eget design af Visa/Dankort 2) 100 kr. pr. billede
Genbestilling af pinkode 50 kr.
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) 200 kr.
Udlevering af kort sendt til banken 100 kr.
Fremfinding af nota
Såfremt nota er i overensstemmelse med fakturerede 200 pr. nota
I øvrige tilfælde gratis
Kurèrgebyr pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein 400 kr.
Brug af Visa/Dankort
Ved hævning i Danmark
I Sydbanks pengeautomater 3) gratis
I andre danske pengeinstitutter 4) 5) 8 kr. pr. hævning*
Ved hævning i udlandet 4) 8)
I euro som hævekort i EU-land 8 kr. pr. hævning*
Øvrige som hævekort 1,5 % pr. hævning 
min. 40 kr.
Som betalingskort 7) 8) 0 kr.
*Gebyrtilskrivningen foretages ultimo hver måned
Ved brug af den kontaktløse funktion på Dankort og Visa/Dankort er beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
 1. Ved første ombytning til Dankort eller Visa/Dankort med eget design, betales alene prisen for eget design.
 2. Eget design af kort:
    • Op til 100% rabat via Sydbank Favorit
    • Eget design er gratis på Dankort og Visa/Dankort til 18/29 Konto.
 3. Det maksimale beløb, der kan hæves pr. døgn, er for
    • Visa/Dankort:
     • 10.000 kr. indenfor bankens åbningstid
     • 6.000 kr. udenfor bankens åbningstid

  * Åbningstid: Alle hverdage fra 09.00 - 18.00.
 4. Det maksimale beløb, der kan hæves pr. døgn, er 2.000 kr.
 5. Gratis for kort til 18/29 Konto og Ung Privat og op til 100% rabat via Sydbank Favorit
 6. Det årlige kortgebyr opkræves forud. Ved opsigelse refunderes forholdsmæssigt.
 7. Det maksimale beløb, der kan hæves/forbruges pr. løbende 30 dage, er 25.000 kr. Oplysning om gebyr opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager fås ved henvendelse til udbetalende pengeinstitut/betalingsmodtager.
 8. Ved brug af Visa/Dankort i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor.
  a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 1,5 %.
  b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme.

Spil og lotteri

Når du benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.

Mastercard (kreditkort)
Årligt kortgebyr (løbende adgang til kreditkort)
  Classic u/forsikring Gold Basis Gold Gold Plus Platinum
Privat * 195 kr. 595 kr. 795 kr. 1.195 kr. 2.195 kr.
Erhverv 295 kr. 695 kr. 895 kr. 1.395 kr. 1.995 kr.
Familiekort ** - 195 kr. 195 kr. 195 kr. 195 kr.
* (Rabat via Sydbank Favorit)
** Kan kun fås sammen med et privat Mastercard
Brug af Sydbank Mastercard 1) 2)
  Classic Gold Basis Gold Gold Plus Platinum
Kontant udbetaling i pengeautomater pr. dag/pr. kort 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 7.000 kr. 10.000 kr.
Dog højst pr. løbende 30 dage 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.
De samlede betalinger med kortet, inkl. kontante udbetalinger, pr. døgn og løbende 30 dage kan ikke overstige eller den aftalte forbrugsgrænse på kortet 30.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr.
eller den aftalte forbrugsgrænse på kortet
Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard (alle korttyper) er beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
Ved hævning i Danmark
I Sydbanks pengeautomater 2%, min. 50 kr.
I andre pengeautomater 2%, min. 50 kr.
Som betalingskort 3) Typisk 0 kr.
Ved hævning i udlandet 1) 3)
Som hævekort 2%, min. 50 kr.
Som betalingskort Typisk 0 kr.
Øvrige
Emne Pris
Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort 50 kr.
Hastebestilling 250 kr.
Dobbeltkort 195 kr.
Pass (tillægskort til Platinum) 0 kr.
Erstatningskort (Mastercard, Pass) 150 kr.
Loungeadgang for Platinum-kortholder
- Private: de 5 første besøg pr. år er gratis derefter 200 kr. pr. besøg i Danmark og 250 kr. pr. besøg i udlandet. Én gæst kan modregnes i besøgene.
- Business: de 10 første besøg pr. år 0 kr. derefter 150 kr. pr. besøg. Loungeadgang til ledsager kan tilkøbes for 150 kr. pr. besøg.
 
Fremskaffelse af nota (hvis egen postering) 200 kr.
Kopi af afregning 185 kr.
Ændring af forbrugsgrænse 100 kr.
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) 200 kr.
Stop for/åbning af forbrug via Online Banking eller Sydbanks NetBank 0 kr.
Advisering via Betalingsservice 0 kr.
Kurergebyr pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein 400 kr.
Genbestilling af pinkode 50 kr.
Udlevering af kort sendt til banken 100 kr.
Mastercard med afvikling
Debitorrente (årlig nominel rente) 12,7 %
Rentesats pr. måned 1,00 %
Udnyttelse 100 % 50 % 25 %
Årlige omkostninger i pct. *) 15,7 % 18,7 % 25 %
*) Beregnet på grundlag af listeprisen for et Mastercard Classic uden forsikring (mulighed for rabat via Sydbank Favorit) med et samlet kreditbeløb på 30.000 kr. i 3 måneder med en afvikling på 5% af det samlede forbrug hver den 1. i en måned, dog minimum 250 kr.
Referencekurs

Ved brug af Sydbank Mastercard i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor:

a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 0,17 % (Mastercards tillæg) + 1,5 % (bankens tillæg).
b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 0,90 % (Mastercards tillæg) + 2,0 % (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.

Der kan være lokale begrænsninger
Er der flere kort pr. Mastercard-aftale, så dog højst den samlede forbrugsgrænse i aftalen
Betalingsmodtagere kan opkræve gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen

Spil og lotteri

Når du benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.

Mastercard Debit
Årligt kortgebyr – betales forud
  Classic u/forsikring Gold Basis Gold Gold Plus Platinum Gold/Platinum u/rejseforsikring 1)
Privat * 195 kr. 580 kr. 795 kr. 1.195 kr. 2.195 kr. 150 kr.
Erhverv 245 kr. 645 kr. 855 kr. 1.345 kr. 1.895 kr. Ej muligt
Familiekort ** - 195 kr. 195 kr. 195 kr. 195 kr. Ej muligt
* (Rabat via Sydbank Favorit)
** Kan kun fås sammen med et privat Mastercard
Forbrugsgrænser på Sydbank Mastercard Debit 2)
Korttype Sydbanks pengeautomater i Danmark indenfor bankens åbningtid* Sydbanks pengeautomater i Danmark udenfor bankens åbningtid* Øvrige pengeautomater i Danmark og udlandet pr. dag Samlet forbrug pr. dag Samlet forbrug pr. løbende 30 dage
Classic 10.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 30.000 kr. 200.000 kr.
Gold Basis 10.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 30.000 kr. 200.000 kr.
Gold 10.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 30.000 kr. 200.000 kr.
Gold Plus 10.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 50.000 kr. 200.000 kr.
Platinum 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 100.000 kr. 400.000 kr.
Ved hævning af Sydbank Mastercard Debit i Danmark
I Sydbanks Pengeautomater Gratis
I andre pengeinstitutters automater hverdage 8-18, lørdag 8-14 3) 8,00 kr. 4)
Øvrige tidsrum 3) 8,00 kr. 4)
Som betalingskort 5) Typisk 0 kr.
Ved hævning i udlandet 2) 5)
I euro som hævekort i EU-land 8 kr. pr. hævning 4)
Øvrige som hævekort 1,5 % pr. hævning
min. 40 kr.
Som betalingskort Typisk 0 kr.
Øvrige
Dobbeltkort 195 kr.
Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort 50 kr.
Hastebestilling 250 kr.
Erstatningskort 6) 150 kr.
Eget design af Mastercard Classic Debit, pr. billede 7) 100 kr.
Kurérgebyr, pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein 400 kr.
Fremskaffelse af nota (hvis egen postering) 200 kr.
Genbestilling af pinkode, pr. pinkode 50 kr.
Loungeadgang for Platinum-kortholder
- Private: de 5 første besøg pr. år er gratis derefter 200 kr. pr. besøg i Danmark og 250 kr. pr. besøg i udlandet. Én gæst kan modregnes i besøgene.
- Business: de 10 første besøg pr. år 0 kr. derefter 150 kr. pr. besøg. Loungeadgang til ledsager kan tilkøbes for 150 kr. pr. besøg.
 
Ændring af forbrugsgrænse 100 kr.
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) 200 kr.
Udlevering af kort sendt til banken 100 kr.
Referencekurs

Ved brug af Sydbank Mastercard i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor:

a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 0,17 % (Mastercards tillæg) + 1,5 % (bankens tillæg).

b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 0,90 % (Mastercards tillæg) + 2,0 % (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.

 1. Kan kun udstedes, hvis kunden i forvejen har et Sydbank Mastercard Business Debit med rejseforsikring eller et Sydbank Mastercard Private eller Business kreditkort med rejseforsikring.
  Gold u/forsikring gælder for Gold Basis, Gold og Gold Plus.
 2. Der kan være lokale begrænsninger
 3. Gratis for kort til 18/29 Konto, Ung Privat og op til 100% rabat via Sydbank Favorit
 4. Gebyr tilskrives ultimo hver måned
 5. Udenlandske betalingsmodtagere og alle danske og udenlandske netbutikker kan opkræve gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen.
 6. Ved 1. udskiftning til Mastercard Debit med eget design betales alene prisen for eget design
 7. Op til 100% rabat via Sydbank Favorit

Spil og lotteri

Når du benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.

Mastercard Ung Debit
Årligt kortgebyr – betales forud
Mastercard Ung Debit uden rejseforsikring Gratis
Mastercard Ung Debit med rejseforsikring 345 kr.
Forbrugsgrænser på Sydbank Mastercard Debit 1)
Sydbank Mastercard Private Ung Debit Kontanthævning pr. dag
Forbrug pr. dag inkl. kontanthævning
Forbrug pr. måned inkl. kontanthævning
  5.000 kr. 30.000 kr. 100.000 kr.
Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard (alle korttyper) er beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
Ved hævning af Sydbank Mastercard Ung Debit i Danmark
I Sydbanks Pengeautomater Gratis
I andre pengeinstitutters automater hverdage 8-18, lørdag 8-14 2) 8,00 kr. 3)
Øvrige tidsrum 2) 8,00 kr. 3)
Som betalingskort 4) Typisk 0 kr.
Ved hævning i udlandet 1) 4)
I euro som hævekort i EU-land 8 kr. pr. hævning 3)
Øvrige som hævekort 1,5 % pr. hævning
min. 40 kr.
Som betalingskort Typisk 0 kr.
Øvrige
Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort 50 kr.
Hastebestilling 250 kr.
Erstatningskort 5) 150 kr.
Eget design af Mastercard Classic Debit, pr. billede 6) 100 kr.
Kurérgebyr, pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein 400 kr.
Fremskaffelse af nota (hvis egen postering) 200 kr.
Genbestilling af pinkode, pr. pinkode 50 kr.
Ændring af forbrugsgrænse 100 kr.
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) 200 kr.
Udlevering af kort sendt til banken 100 kr.
Referencekurs

Ved brug af Sydbank Mastercard i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor:

a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 0,17 % (Mastercards tillæg) + 1,5 % (bankens tillæg).

b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares hos Nets) tillagt 0,90 % (Mastercards tillæg) + 2,0 % (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.

 1. Der kan være lokale begrænsninger
 2. Gratis for kort til Startjobkonto, 18/29 Konto og Ung Privat
 3. Gebyr tilskrives ultimo hver måned
 4. Udenlandske betalingsmodtagere og alle danske og udenlandske netbutikker kan opkræve gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen.
 5. Ved 1. udskiftning til Mastercard Debit med eget design betales alene prisen for eget design
 6. Eget design er gratis på Mastercard Ung Debit på til Startjobkonto og 18/29 Konto.

Spil og lotteri

Når du benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.

Mastercard Junior
Årligt kortgebyr
Årligt kortgebyr Gratis
Forbrugsgrænser på Sydbank Mastercard Junior
Kontanthævning pr. dag Forbrug pr. dag inkl. kontanthævning Forbrug pr. løbende 30 dage inkl. kontanthævning
500 kr. 1.000 kr. 10.000 kr.
Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard (alle korttyper) er beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
Ved hævning af Sydbank Mastercard Junior i Danmark
I Sydbanks Pengeautomater Gratis
I andre pengeinstitutters automater hverdage 8-18, lørdag 8-14 1)
8,00 kr. 2)
Øvrige tidsrum 1) 8,00 kr. 2)
Som betalingskort 3) Typisk 0 kr.
Ved hævning i udlandet 3) 4)
I euro som hævekort i EU-land 8 kr. pr. hævning 2)
Øvrige som hævekort 1,5 % pr. hævning
min. 40 kr.
Som betalingskort Typisk 0 kr.
Øvrige gebyrer
Erstatningskort, hvis beskadiget 50 kr
Genbestilling af pinkode 50 kr
Ændring af forbrugsgrænse 0 kr.
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank) 0 kr.
Kurèrgebyr, pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU, Schweiz og Liechtenstein 400 kr.
Udlevering af kort sendt til banken 100 kr.
Referencekurs

Ved brug af Sydbank Mastercard Junior i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort for nedenfor:

a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,17 % (Mastercards tillæg) + 1,5 % (bankens tillæg).
b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen, før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,90 % (Mastercards tillæg) + 2,0 % (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.

Ret til ændringer i prislisten forbeholdes.

 1. Gratis for kort til Skolekonto.
 2. Gebyr tilskrives ultimo hver måned.
 3. Ved brug af Mastercard Junior i udlandet og i udenlandske internetforretninger, kan forretningen opkæve et gebyr. Gebyret oplyses af forretningen.
 4. Der kan være lokale begrænsninger.