Som konsekvens af OECDs CRS-lovgivning samt den amerikanske FATCA lovgivning har Danmark og OECD, samt Danmark og USA indgået en aftale om at udveksle skatterelaterede oplysninger. Aftalen betyder, at finansielle institutter skal identificere og indberette de samlede beløb på konti, der tilhører personer eller selskaber der har skatteresidens i et OECD land eller USA til SKAT. SKAT vil derefter videregive informationen til den relevante skattemyndighed i det pågældende OECD land, alternativt USA.

Har du modtaget et brev eller på anden vis er blevet kontaktet af Sydbank, hvor vi beder om information fra dig, bedes du udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til os i henhold til instruktionerne i brevet. Brug nedenstående links for at åbne blanketterne.

FAQ

Erhvervskunder

Egenerklæring i relation til FATCA/CRS.
Erklæring skal udfyldes af juridiske personer hvor skattetilhør kun er Danmark.

Egenerklæring for juridiske personer - Kun dansk skattepligt – dansk version

Egenerklæring i relation til FATCA/CRS.
Erklæring skal udfyldes af juridiske personer

Egenerklæring for juridiske personer – Alle lande - dansk version

Egenerklæring for juridiske personer – Alle lande - engelsk version

Egenerklæring for juridiske personer – Alle lande - tysk version

Privatkunder

Egenerklæring i relation til CRS.
Erklæringen skal udfyldes af fysiske personer

CRS-I egenerklæring - dansk version

CRS-I egenerklæring - engelsk version

CRS-I egenerklæring - tysk version

Egenerklæring i relation til FATCA/USA.

Egenerklæring for fysiske personer – USA