Derfor er det en god idé at investere dine penge

Alle husker en særlig is, der i barndommen kostede væsentlig mindre. Inflation gør, at priserne på produkter og services stiger år for år. Dine penge mister altså også værdi over tid.

En god måde at sikre, at dine penge ikke mister værdi, er ved at investere dem. Hvis du vælger at investere dine penge, i stedet for at have dem stående på en konto, er der større chance for, at de ikke bare står og mister værdi.

Når du vælger at investere noget af din formue, så er det vigtigt, at du har gjort dig tanker om målet med din investering. Det kan være, at du har særlige ønsker til dine investeringer, til din porteføljesammensætning, afkast, omkostninger, egen involvering osv. Og med investeringsrådgivning er vores opgave at hjælpe dig med at nå dine mål med dine investeringer, finde de bedste løsninger til din portefølje og sikre dig værktøjer, så du kan følge dine investeringer.

Bliv kontaktet omkring dine investeringsmuligheder

Vi hjælper dig, uanset om du er til passive eller
aktive investeringer

Er du til aktive investeringer, så udvælges værdipapirerne af dig eller en anden, du har udvalgt. Det kan f.eks. være via aktive fonde. Du skal altså gøre op med dig selv om du tror, at du har nemmere ved selv at styre dine investeringer. Det er en nøje udvælgelsesproces af enkelte værdipapirer. De udvælges ud fra, hvilke værdipapirer, der passer ind i investeringsstrategien og hvilke der forventes at vil gøre det relativt bedre ift. lignende værdipapirer.

Hvis du derimod vælger passive investeringer, også kaldet passive fonde, skal du ikke udvælge enkelte værdipapirer og forsøge at slå markedet, men du accepterer samtidig, at du får et lidt ringere gennemsnitligt markedsafkast. Passive fonde er typisk byggeklodser til at opbygge en investeringsstrategi, så du skal tage stilling til, hvordan du vil sammensætte de passive fonde og hvilken løbende styring du vil have.  Du kan vælge at lade andre stå for at sammensætte og styre dine passive fonde.

Uanset om du er til aktive eller passive investeringer, skal du altså tage stilling til, hvor aktiv din rolle skal være og hvor stor en risiko du vil løbe. Måske vil du holde dit fokus på andre ting i livet og overlade investeringerne til vores eksperter indenfor investering og formueforvaltning? Vi kan hjælpe dig med:

 • Passive investeringer, hvor målet er at skabe afkast på niveau med markedet efter omkostninger. Det er typisk er billigere, og bruges som byggeklodser i en overordnet investeringsstrategi
 • Aktive investeringer, hvor målet er at skabe afkast på niveau med eller bedre end markedet. Det koster ofte lidt mere, og kan både være en byggeklods eller en samlet investeringsstrategi.

Hvis du drømmer om at have en mere aktiv rolle, hvor du selv følger markederne og tager stilling til de enkelte investeringer, kan vi hjælpe dig med online handler, analyser og markedsinformationer mm. På den måde kan du lave investeringer på det rette grundlag.

Fordele og ulemper ved aktive og passive investeringer

 

Fordele ved aktive investeringer

 • Mulighed for et højere afkast
 • Kan kræve færre løbende beslutninger, hvis du vælger en aktiv fond

 

Ulemper ved aktive investeringer

 • Der er typisk dyrere produktomkostninger end ved den passive investeringsstrategi
 • Højt tidsforbrug, hvis du selv vil stå for alle belsutningerne
 • Risiko for lavere afkast

Fordele ved passive investeringer

 • Stort investeringsunivers
 • Typisk billigere produktomkostninger end de aktive investeringer

 

Ulemper ved passive investeringer

 • Kræver viden om sammensætning og styring af portefølje
 • Mindre afkast end markedet
 • Kan have højere handels- og opbevaringsomkostninger

Lad vores eksperter hjælpe dig med investeringsrådgivning

Det kan være svært at overskue alle de muligheder, man har som investor. Og særligt at finde tid til at holde øje med alle de finansielle markeder. Som Privat Banking kunde i Sydbank står du ikke alene med dine investerninger. Du får en investeringsrådgiver, som hjælper dig med holde øje med markederne og din portefølje. Det er det vi er gode til. Og så kan du bruge tiden på noget andet.

Det er ikke beløbet, der skal afholde dig fra at begynde at investere. Man kan starte i det små med mindre beløb. Du kan eksempelvis starte helt ned fra 1.000 kr. Beløbet, du vælger at investere, er med til at afgøre dine muligheder, så du ikke ender med at betale for meget i omkostninger eller måske løber for stor en risiko. Lad vores dygtige eksperter hjælpe dig med dine investeringer. Sammen lægger vi en strategi og finder de produkter og løsninger, vi vil anbefale dig for, at du kan nå dine mål. 

Vores rådgivning tager udgangspunkt i din situtation, og hvad vi i fællesskab finder ud af er de bedste investeringer for dig. Vi ved alt om investering i værdipapirer, traditionelle bankløsninger og individuelle sammensætninger af værdipapirer. Du får også adgang til særlige produkter, der er tilegnet dig som Private Banking kunde. Når vi sammensætter din portefølje, kan du vælge mellem et stort udvalg af danske og globale værdipapirer, som vi følger tæt for dig. Hvis du er interesseret, sender vi dig også analyser, informationer og nyheder, så du kan følge med i dine investeringer.

Få udvidet investeringsrådgvning i Sydbank

Som Private Banking kunde får du adgang til en udvidet produktpalette og rådgivning. Og i takt med, at vi har lært hinanden godt at kende og din formue vokser, tilpasser vi naturligvis dine investeringer efter din strategi. Vi finder nye løsninger, der kan optimere dine muligheder, så sammensætningen passer til dine ønsker og risikoprofil.

Du vil opleve, at din investeringsrådgiver er proaktiv omkring din portefølje og tilpasser den efter, hvad der vil få dine investeringer til at vokse. Selvfølgelig i samråd med dig. Du får aktuelle markedsanbefalinger og investerings- og afkastrapporter, så du kan følge dine investeringer tæt. Hvis du vil læse lidt mere om, hvad der sker på markederne, får du også Sydbanks investeringsmagasin Investering. Kan du ikke få nok, så sørger vi for, at du bliver inviteret til spændende Private Banking investeringsarrangementer.