Boligfinansiering

Som Private Banking-kunde får du kvalificeret rådgivning om den bedste boligfinansiering – set i forhold til rentemarkedet og dine formueforhold.

Forældrekøb

Overvejer du at købe en bolig og på den mest optimale måde kan udleje den til dit barn, kan vi rådgive dig om forældrekøb og de tilhørende skattemæssige forhold og regler.

Omlægning af realkreditlån

På baggrund af fx løbetid, skatteforhold, renteniveauet og den aktuelle lånerente beregner vi, hvornår det er fordelagtigt for dig at omlægge dine realkreditlån. Vi tilpasser renterisiko, valutarisiko og refinansieringsrisiko til din risikoprofil og rådgiver dig om muligheden for optimering af fordelingen mellem fast og variabel rente.

Sydbank Energilån – gør noget godt for dig selv, din bolig og miljøet

Der er mange gode grunde til at energioptimere din bolig – både for din egen skyld, for din økonomis skyld og vigtigst af alt; for miljøets skyld. Med Sydbank Energilån kan vi hjælpe dig godt i gang med dit energiprojekt.

Læs mere om Sydbank Energilån

Andre former for gældsoptimering

Du har formentlig også gæld andre steder end i din bolig – enten som en del af din privatøkonomi eller din virksomhedsøkonomi. Har du virksomhed, kan du fx få en Finansieringsanalyse, som kan give dig et overblik over virksomhedens gældsforpligtelser. Og på baggrund heraf kommer vi med vores anbefaling til fx fordelingen mellem fast og variabel rente, lån i fremmed valuta og likviditetsbesparelse på rentebetalinger.

Finansielle forretninger

Med afsæt i din virksomheds risikoprofil kan vi også tilbyde dig forskellige rente- og valutaprodukter, der kan bygges ovenpå stort set alle typer lån og leasingaftaler. Det kan fx være individuelle renteloft, renteswap eller valutaswap. Din erhvervsrådgiver og finansrådgiver rådgiver dig gerne om disse muligheder i fællesskab.

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du:

  • kvalificeret rådgivning om den bedste boligfinansiering
  • et overblik over virksomhedens gældsforpligtelser

Læs mere om: