Lad Sydbank rådgive dig om generationsskifte og salg af din virksomhed

Har du din egen virksomhed, er det naturligt at drømme om, at dit livsværk fortsat skal være på familiens hænder. Omvendt kan et salg gøre det muligt at realisere andre drømme.

Lad dit livsværk ende på rette hænder

Det er økonomisk vigtige scenarier, der medfører nogle tilsvarende store spørgsmål. Er der nogen i familien, du tør overlade virksomheden til? Og sælger du til anden part, kommer virksomheden så på gode hænder? Og hvad med hele det økonomiske spil omkring handlen, hvordan løses det bedst muligt?

Få økonomisk rådgivning omkring din virksomhedshandel

Det er nogle afgørende beslutninger, der skal træffes, men som Private Banking-kunde i Sydbank skal du ikke gøre det alene. Vores hold af specialister har nemlig den viden og erfaring, der skal til for at give dig den rette sparring om, hvordan din virksomhed kommer godt videre, på en måde som er optimal for dig. 

Dit livs vigtigste handel

Et salg eller generationsskifte af din virksomhed er på mange måder en af dit livs største beslutninger. I den situation betaler det sig i god tid at søge hjælp og vejledning hos en bank, der har indsigt i både markedet, reglerne og din økonomiske situation.

I Sydbank er vi klar til at hjælpe dig. Her kan du få den ærlige og professionelle vejledning, der i sidste ende kan give dig og din familie mere værdi.

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du bl.a.:

  • Adgang til specialister med særlig viden om generationsskifte
  • Gennemgang af de forskellige løsninger ud fra vores kendskab til dig og din virksomhed
  • Rådgivning specielt i forhold til den indledende planlægning samt adgang til at få en værdiansættelse af virksomheden
  • Rådgivning om dine muligheder for at opnå den bedst mulige pris samt om, hvad et salg vil betyde for dig og virksomheden i forhold til bl.a. skat og økonomi
  • Overblik over og rådgivning om mulige finansieringsmodeller, herunder vores forslag til optimering af skatten
  • Alt i alt en god drøftelse med en grundig belysning af mulighederne, så du er godt rustet og klar til de videre drøftelser med fx din advokat eller revisor.