Alle mennesker når et punkt i livet, hvor det er klogt at forholde sig til, hvad der skal ske med ens formue, når man ikke længere er her. Det behøver ikke vente, til man går på pension. Faktisk kan du næsten ikke gå for tidligt i gang med disse overvejelser. Specielt hvis du også ejer en virksomhed.

Når et livs arbejde skal gives videre

Drømmer du om, at din arv skal sikre dine børn og børnebørn bedst muligt? Så er der nogle ting, du bliver nødt til at tænke grundigt over, og nogle valg, du bør træffe.

Hånden på hjertet – skal dine børn arve lige meget? Har du og din ægtefælle sammenbragte børn? Skal dine svigerbørn have del i arven ved en eventuel skilsmisse? Er der måske en virksomhed, der skal generationsskiftes, mens du lever?

Få talt med os, så du kan træffe de svære valg

Det er store spørgsmål at sidde med alene, og det gør du heller ikke som Private Banking-kunde i Sydbank. Vores hold af specialister kender dig, familien og dine formueforhold og kan derfor belyse forskellige muligheder, inden du går til advokaten for at få lavet testamentet.

Arv handler om tryghed

I sidste ende handler det om, at din formue er i trygge rammer – og at din formue gives videre på den bedst mulige måde for alle. Og hvad enten der er tale om gaver, arveforskud eller arv, kan skatten spille en rolle.

Den tryghed får du hos Sydbank. Vi hjælper dig med at komme hele vejen rundt om din samlede økonomi, når du planlægger arven.

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du bl.a.:

 • Hjælp til at blive klædt godt på til mødet med
  din advokat, når de endelige aftaler skal
  færdiggøres
 • Vejledning om mulighederne for særeje til
  dine børn ved skilsmisse og død
 • Belyst mulighederne for, at virksomheden,
  sommerhuset eller andet kan forblive
  i familien
 • Rådgivning om, hvordan du skattemæssigt
  bedst kan give børnene en del af formuen
  som gave eller arveforskud og glæde dem,
  mens du selv er her.