Priser

Tilslutning Gratis
Månedsgebyr, inkl. hotline Gratis
Gebyr pr. betaling 
Bemærk: Gebyrer opkræves kvartalsvis
Indbetalingskort i DKK Gratis
Overførsel i DKK
Standard overførsel Gratis
Straks-overførsel til konto i anden bank 1,00 kr.
Overførsel i EUR til konto i Sydbank
Standard overførsel 20,00 kr.
Returnering af uanbringelig overførsel inkl. meddelelse
  50,00 kr.
Overførsel til udlandet
SEPA-betaling Gratis
Standard overførsel 50,00 kr.
Overførsel til egen konto i Sydbank, Tyskland 0,00 kr.
Annullering, ændring, forespørgsel mv.
OUR-gebyr 200 kr.
375 kr.+ udenlandske omk.
Manuel efterbehandling 1) 150 kr.
Manglende eller forkert IBAN 150 kr.
Budgetmodul
  Gratis
SEPA Direct Debit
- træk Gratis
- afvisning Gratis
- afvisning inkl. nota Gratis
Afsenderoplysninger
Ændring af kontohavernavn til andet navn Gratis
Tilmelding til Betalingsservice Gratis
BeskedService pr. sms eller e-mail
Information om overtræk Gratis
Information om indsat beløb Gratis
Saldooplysning med fast frekvens Gratis
Saldooplysning ved selvvalgt niveau Gratis
Fondshandel (gennemført via NetBank) Gratis
Budget-gennemgang Gratis
Budget-saldoafvigelse Gratis
Information om ny Betalingsservice-oversigt Gratis
Information om nye dokumenter i din Netboks Gratis
Elektronisk indbetalingskort Gratis
Kursinformation
Realtidsabonnement fra Københavns Fondsbørs 7,50 kr. pr. påbegyndt måned
Markedsdybdeabonnement fra Københavns Fondsbørs 0,25 kr. pr. klik
Reuters information Gratis

1. Der tillægges gebyr, hvis overførslen kræver manuel efterbehandling fx på grund af manglende BIC.

Gebyrer for handel med værdipapirer

Aktier - kurtage
Danske noterede aktier herunder Sydinvest, BankInvest og ValueInvest 0,15 % af kursværdi
Minimum 29,00 kr.
 
favørsats:
0,10 %2)
Svenske, norske og finske aktier 0,15 % af kursværdi
Minimum 29,00 kr.
 
favørsats:
0,10 %2)
Udvalgte udenlandske aktier (Belgien, England, Frankrig, Holland, Portugal, Tyskland, USA og Schweiz) 0,50 %1)af kursværdi
Minimum 129,00 kr.
 
favørsats:
0,30 %2)
Valutakurstillæg/-fradrag
 
Valuta
EUR
USD
NOK
SEK
GBP
Eks. Hvis USD-kursen er 655,70 på købstidspunktet på aktien, vil vekslingskursen være 655,70 + 1,30 = 657,00
1,30
1,30
0,30
0,30
2,00
Sydbank-aktier
Dit salg 0,15 % af kursværdi Minimum 29,00 kr.
 
favørsats:
0,10 %2)
Dit køb Gratis
Obligationer - kurtage
Danske obligationer 0,10 % af kursværdi Minimum 29,00 kr.
Oplysninger om bankens gebyrer for administration af værdipapirer fås i informationsfolderen "Gebyrer værdipapirer"
  1. Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen.
    Evt. børsafgift opkræves særskilt - p.t. eks. 0,5% ved aktiekøb i England. Der gælder andre satser ved køb af udvalgte franske og italienske aktier
    Se oversigt
  2. Se særlige betingelser her