Ydelser og transaktioner foretaget i netbanken og mobilbanken koster det samme - og langt det meste er gratis.

Priser

Tilslutning Gratis
Månedsgebyr, inkl. hotline Gratis
Gebyr pr. betaling 
Bemærk: Gebyrer opkræves kvartalsvis
Indbetalingskort i DKK 0,00 — 4,00 kr.*
*Beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke ud fra kontohavers placering i kundekoncept
Overførsel i DKK
Standard overførsel 0,00 — 4,00 kr.*
*Beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke ud fra kontohavers placering i kundekoncept. Overførsler til anden Sydbank konto, som du har fuldmagt til i netbanken/mobilbanken er undtaget.
Straks-overførsel til konto i anden bank 5,00 kr.
Overførsel i EUR til konto i Sydbank
Standard overførsel 0,00 — 4,00 kr.*
*Beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke ud fra kontohavers placering i kundekoncept.
Returnering af uanbringelig overførsel inkl. meddelelse
  50,00 kr.
Overførsel til udlandet
SEPA-betaling 0,00 — 4,00 kr.*
*Beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke ud fra kontohavers placering i kundekoncept.
Standard overførsel 50,00 kr.
Overførsel til egen konto i Sydbank, Tyskland 0,00 kr.
Annullering, ændring, forespørgsel mv. 375 kr.+ udenlandske omk.
OUR-gebyr 200 kr.
Manuel efterbehandling 1) 150 kr.
Manglende eller forkert IBAN 150 kr.
Budgetmodul
  Gratis
SEPA Direct Debit
- træk Gratis
- afvisning Gratis
- afvisning inkl. nota Gratis
Afsenderoplysninger
Ændring af kontonavn til andet navn Gratis
Tilmelding til Betalingsservice Gratis
BeskedService pr. sms eller e-mail
Information om overtræk Gratis
Information om indsat beløb Gratis
Saldooplysning med fast frekvens Gratis
Saldooplysning ved selvvalgt niveau Gratis
Fondshandel (gennemført via NetBank) Gratis
Budget-gennemgang Gratis
Budget-saldoafvigelse Gratis
Information om ny Betalingsservice-oversigt Gratis
Information om nye dokumenter i din Netboks Gratis
Elektronisk indbetalingskort Gratis
Kursinformation
Realtidskursabonnement fra Nasdaq Nordic, København, Stockholm og Helsinki  7,50 kr. pr. påbegyndt måned
Markedsdybdeabonnement fra Nasdaq Nordic, København 0,25 kr. pr. klik

1. Der tillægges gebyr, hvis overførslen kræver manuel efterbehandling fx på grund af manglende BIC.

Gebyrer for handel med værdipapirer

Obligationer - kurtage
Danske obligationer 0,10% af kursværdien
Minimum 29,00 kr.
Aktier og tegningsretter - kurtage
Danske, svenske, norske og finske aktier 0,15% af kursværdien
Minimum 29,00 kr.
 
favørsats:
0,10%, se note 2
Sydbank aktier:

Dit salg

Dit køb


0,15% af kursværdien Minimum 29,00 kr.
 
favørsats:
0,10%, se note 2

Gratis
Udenlanske aktier - udvalgte markeder : Belgien, England, Frankrig, Holland, Portugal, Tyskland, USA, Schweiz, Italien, Spanien 0,50% af kursværdien
Minimum 129,00 kr.
 
favørsats:
0,30%, se note 2
Investeringsbeviser - kurtage  
Danske investeringsbeviser 0,15% af kursværdien Minimum 29,00 kr.
 
favørsats:
0,10%, se note 2
Udvalgte ETF'ere - kurtage  
Udenlandske ETF'ere 0,50% af kursværdien
Minimum 129,00 kr.

farvørsats:
0,30%, se note 2
Aktiesparekonto - kurtage  
Kurtage ved køb og salg af værdipapirer 10,00 kr.
Valutaveksling  
Valutakurstillæg/-fradrag
 
Valuta
EUR
USD
NOK
SEK
GBP
CHF

Eks. Hvis USD-kursen er 655,70 på købstidspunktet på aktien, vil vekslingskursen være 655,70 + 2,15 = 657,85.
2,20
2,15
0,25
0,23
2,70
2,20
Oplysninger om bankens gebyrer for "administration af værdipapirer" kan du se i Prisbogen
  1. Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen. Evt. børsafgift opkræves som en særskilt post på din fondsnota.
    Der opkræves børsafgift på udvalgte europæiske aktier — Se oversigt
  2. Se særlige betingelser her