For den aktive "selvbetjeningskunde"

Hvis du i NetBanken har handlet danske og udenlandske aktier for mere end 1,5 mio. kr. i et kvartal, udløses automatisk en favør-kurtagesats, der gælder for det efterfølgende kvartal.

  Omsætning under 1,5 mio. kr. i kvartalet Omsætning over 1,5 mio. kr. i kvartalet
Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser 0,15 %
min. 29 kr.
0,10 %
min. 29 k
Svenske, norske og finske aktier
Øvrige udenlandske aktier, der kan handles i NetBanken (p.t. Belgien, England, Frankrig, Holland, Portugal, Spanien, Tyskland og USA) 0,50 %
min. 129 kr
0,30 %
min. 129 kr.

Omsætning, der indgår i optællingen

  • omsætning i danske og udenlandske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser medregnes
  • summen på din fondsnota (dvs. inkl. kurtage) er grundlaget for optælling af omsætning
  • optælling sker i danske kroner
  • handler i udenlandske valuta, afregnet via en valutakonto, omregnes til danske kroner
  • optælling sker ud fra valørdatoen på handelen
  • handler gennemført på depoter, der tilhører dig personligt, eller som du ejer sammen med din samlever/ægtefælle

Omsætning, der ikke indgår i optællingen

  • handler uden kurtagebetaling
  • handler i obligationsbaserede investeringsbeviser
  • handler gennemført for foreninger o.l., som er registreret på dit cpr.nr. (eks. hvis du er kasserer i en idrætsforening)

Få børshandelsadgang i NetBanken

Du får adgang til at handle direkte påKøbenhavns Fondsbørs ved at indgå en aftale om børshandelsadgang i netBanken under "Administration" "Børsaftaler"

Aftale om børshandelsadgang