Virksomhedsordningen

Du har bl.a. mulighed for at vælge at lade dig beskatte efter reglerne i virksomhedsordningen, da udlejning af en ejerlejlighed kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed.

Nye regler på vej

Af finanslovsaftalen for 2020 fremgår det, at virksomhedsordningen fremadrettet ikke kan bruges vedr. forældrekøb. Det forventes at dette træder i kraft fra 2021. Vi kender endnu ikke det konkrete indhold af de nye regler samt evt. overgangsregler. Indtil de nye regler træder i kraft er reglerne som nedenfor beskrevet.

Overvejer du at købe en forældrekøbslejlighed anbefaler vi at du søger konkret rådgivning vedr. beskatning og hvordan de nye regler påvirker dig.

Skattereglerne

Hvis du vælger at anvende virksomhedsordningen, får du fuld fradragsværdi for de renteudgifter, som vedrører den lejlighed, du lejer ud.

Du skal først gøre overskuddet eller underskuddet fra udlejningen af lejligheden op, efter at du har trukket renteudgifterne til kreditforeningen og dit pengeinstitut fra. Det vil sige, at fra huslejeindtægten skal du trække alle dine udgifter til lejligheden, inkl. renteudgifterne.

Dette nettobeløb beskattes som virksomhedsindkomst i virksomhedsordningen med en foreløbig a conto-skat på 22 %, og nettobeløbet vil fremstå som et opsparet overskud i virksomhedsordningen.

Så længe overskuddene for de enkelte år opspares i virksomhedsordningen, vil de ikke have nogen indflydelse på din personlige indkomst for de pågældende år.

Opsparede overskud kommer først til beskatning, når du vælger at hæve hele eller en del af årets overskud / opsparede overskud i virksomhedsordningen, eller når du stopper med at anvende virksomhedsordningen. Først på det tidspunkt skal du betale arbejdsmarkedsbidrag og endelig skat af beløbet.

Det hævede opsparede overskud, tillagt den betalte foreløbige a conto-skat, medregnes i din personlige indkomst i det år, hvor du foretager hævningen. Beskatningen vil med de nuværende skatteprocenter være på ca. 43 %, hvis din indkomst ikke overstiger 531.000 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) årligt. Har du en højere indkomst, skal du betale topskat, og beskatningen vil være på ca. 56 %.

Når du hæver af opsparet overskud, vil du i skatteberegningen få godskrevet den tidligere betalte a conto-skat

Nedenfor kan du se, hvordan du beregner, hvad der skal medregnes i virksomhedsindkomsten.

Huslejeindtægtxx
Renteindtægter bankxx
Vedligeholdelsesudgifter- xx
Ejendomsskatter- xx
Øvrige driftsudgifter- xx
Renteudgifter kreditforening- xx
Renteudgifter bank- xx
Resultat[medregnes i virksomhedsindkomst]xx

Fordele

Renteudgifterne kan trækkes fra i virksomhedens resultat, og du betaler en foreløbig a conto-skat på 22 % af overskuddet efter renter.

Ved anvendelse af virksomhedsordningen har du mulighed for at tilrettelægge din skattebetaling således, at du i år, hvor du betaler topskat, kan opspare overskud i virksomhedsordningen og dermed udskyde beskatningen af det opsparede overskud til år, hvor du ikke betaler topskat.

Ulemper

Der stilles særlige krav til skatteregnskabet, som skal indsendes sammen med din selvangivelse. Dette kræver, at du evt. får hjælp af en revisor eller anden rådgiver på området.


Kontakt Sydbank

Bemærk

De beskrevne regler omhandler den situation, hvor du ejer den lejlighed, du udlejer til dit barn.

Er der i stedet tale om fremleje af en lejlighed du selv lejer eller udlejning af en andelsbolig, er der ikke tale om erhvervsmæssig udlejning.

Hovedmenu


HjælpSitemapSøgOrdbogVilkårSitesJob