Salg af lejligheden

Når lejligheden på et tidspunkt skal sælges, vil en evt. gevinst være skattepligtig. Gevinsten opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og købsprisen inklusive købsomkostningerne. Der gives endvidere et fradrag på 10.000 kr. pr. år, du har ejet lejligheden, dog ikke i salgsåret.

Har du brugt virksomhedsordningen i de år, hvor lejligheden har været udlejet til dit barn, vil gevinsten være en del af overskuddet ved udlejning i det år, lejligheden sælges. Det betyder, at beskatningen kan blive på op til 56 %, afhængig af hvor høj en personlig indkomst du får.

Har du ikke anvendt virksomhedsordningen, eller undlader du blot at anvende den i det år, lejligheden sælges, skal gevinsten ved salg af lejligheden medregnes i din kapitalindkomst. Har du en negativ kapitalindkomst - også efter at denne gevinst er medregnet - vil beskatningen kun være ca. 26 - 34 %. Får du som følge af gevinsten positiv kapitalindkomst vil beskatningen være på ca. 38 - 43%. Undlader du at anvende virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, at evt. opsparede overskud skal medregnes til den personlige indkomst.

Tab

Lider du tab, når du sælger lejligheden, kan du ikke trække dette fra i din indkomst. Du vil kun have mulighed for at bruge tabet, hvis du har en gevinst ved salg af en anden lejlighed eller ejendom, som du lejer ud.


Kontakt Sydbank

Bemærk

De beskrevne regler omhandler den situation, hvor du ejer den lejlighed, du udlejer til dit barn.

Er der i stedet tale om fremleje af en lejlighed du selv lejer eller udlejning af en andelsbolig, er der ikke tale om erhvervsmæssig udlejning.

Hovedmenu


HjælpSitemapSøgOrdbogVilkårSitesJob