De almindelige personskatteregler

Hvis du vælger at lade dig beskatte efter de almindelige personskatteregler, skal du gøre overskuddet eller underskuddet fra udlejningen af lejligheden op, før du trækker renteudgifterne til kreditforeningen og dit pengeinstitut fra. Det gør du ved at trække lejlighedens vedligeholdelsesudgifter, fællesudgifter m.m. fra din huslejeindtægt, og det overskud eller underskud, der så er resultatet, medregnes i din personlige indkomst.

Beskatningen af ovenstående resultat er ca. 43 %, hvis din indkomst ikke overstiger 531.000 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) om året. Har du underskud er fradragsværdien ca. 38 %. Har du en højere indkomst, skal du betale topskat, og beskatningen vil være på ca. 56 %. Fradragsværdien af underskud vil være ca. 53 %.

Nedenfor kan du se, hvordan du beregner, hvad der skal medregnes i din personlige indkomst.

Huslejeindtægtxx
Vedligeholdelsesudgifter- xx
Ejendomsskatter- xx
Øvrige driftsudgifter- xx
Resultat før renter[medregnes i personlig indkomst]xx

Renteudgifterne til kreditforeningen eller dit pengeinstitut kan kun trækkes fra i din kapitalindkomst. Fradragsværdien for disse renteudgifter er ca. 26 - ca. 34 %, hvis din samlede kapitalindkomst er negativ. Hvis din kapitalindkomst derimod er positiv - også efter at renteudgifterne til lejligheden er fratrukket - vil fradragsværdien være ca. 38 eller ca. 43 %, igen afhængig af hvor høj din personlige indkomst er.

Nedenfor kan du se, hvordan du beregner din kapitalindkomst.

Renteindtægter bankxx
Renteudgifter kreditforening- xx
Renteudgifter bank- xx
Resultat[kapitalindkomst]xx

Fordele

Der stilles ikke nogle særlige krav til udarbejdelsen af et regnskab for lejligheden, ligesom der heller ikke skal laves specielle skattemæssige specifikationer.

Ulemper

Fradragsværdien for renteudgifterne er kun ca. 26 - ca. 34 %, hvis din samlede kapitalindkomst er negativ. Men du skal stadig medregne huslejeindtægten fratrukket dine udgifter til lejligheden i din personlige indkomst, hvor beskatningen er op til ca. 56 %.


Kontakt Sydbank

Bemærk

De beskrevne regler omhandler den situation, hvor du ejer den lejlighed, du udlejer til dit barn.

Er der i stedet tale om fremleje af en lejlighed du selv lejer eller udlejning af en andelsbolig, er der ikke tale om erhvervsmæssig udlejning.

Hovedmenu


HjælpSitemapSøgOrdbogVilkårSitesJob