Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen er et alternativ til virksomhedsordningen, og med den kan du opnå de fleste af virksomhedsordningens fordele på en enklere måde.

Skattereglerne

Hvis du vælger at lade dig beskatte efter kapitalafkastordningen, skal du gøre overskuddet eller underskuddet fra udlejningen af lejligheden op, før du trækker renteudgifterne til kreditforeningen og dit pengeinstitut fra. Dette resultat beskattes som personlig indkomst, dvs. med ca. 43 % hvis din indkomst ikke over-stiger 513.400 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag). Har du en højere indkomst, skal du betale topskat, og beskatningen vil være på ca. 56 %.

Renteudgifter til kreditforeningen og dit pengeinstitut medregnes til kapitalindkomsten, og her er fradragsværdien ca. 26 - 34 %, hvis din kapitalindkomst samlet set er negativ. Hvis din samlede kapitalindkomst derimod er positiv - også efter renteudgifterne til lejligheden er fratrukket - vil fradragsværdien være ca. 38% eller ca. 43%, igen afhængig af hvor høj din personlige indkomst og kapitalindkomst er.

Ved at anvende kapitalafkastordningen har du imidlertid mulighed for at "løfte" fradragsværdien for dine renteudgifter på lejligheden, så fradragsværdien bliver den samme som ved anvendelse af virksomhedsordningen. Det gør du ved at beregne et kapitalafkast af lejlighedens kontantværdi inkl. handelsomkostninger. Du trækker det beregnede kapitalafkast fra i din personlige indkomst og lægger det til kapitalindkomsten. Dermed flytter du et beløb fra den høje beskatning til den noget lavere beskatning som kapitalindkomst på ca. 26 - 34 %. Dette svarer til, at dine renteudgifter kan trækkes fra i overskuddet ved udlejning af lejligheden. Beløbet må dog maksimalt svare til dine faktiske renteudgifter eller til overskuddet på lejligheden før renter (det største af beløbene).

Kapitalafkastsatsen for 2018 udgør 0 %. Hvorfor der for 2018 ikke er muligt at løfte fradragsværdien af renteudgifterne. Kapitalafkastsatsen for 2019 offentliggøres først 2. halvår 2019

Nedenfor kan du se, hvordan du beregner, hvad der skal medregnes i din personlige indkomst.

Kapitalafkast = 1 % af lejlighedens kontantværdi
Huslejeindtægtxx
Kapitalafkast- xx
Vedligeholdelsesudgifter- xx
Ejendomsskatter- xx
Øvrige driftsudgifter- xx
Resultat før renter[medregnes i personlig indkomst]xx

Nedenfor kan du se, hvordan du beregner din kapitalindkomst:

Kapitalafkastxx
Renteindtægter bankxx
Renteudgifter kreditforening- xx
Renteudgifter bank- xx
Resultat[kapitalindkomst]xx

I nogle tilfælde er det dog ikke alle dine renteudgifter, der får den høje fradragsværdi. Det afhænger af, hvor meget du har betalt for lejligheden, og hvad du betaler i renteudgifter af gælden i lejligheden.

Fordele

Der er ikke de samme krav til regnskab og skattemæssige specifikationer som ved virksomhedsordningen. Alligevel kan du opnå virksomhedsordningens fordel: nemlig fuld fradragsværdi for renteudgifterne - eller en del heraf.

Ulemper

Kapitalafkastet kan højest svare til enten overskuddet ved udlejning af lejligheden før renter eller de faktiske renteudgifter. Er dine faktiske renteudgifter til lejligheden større end det kapitalafkast, der beregnes, vil du ikke få fuld fradragsret for alle dine renteudgifter. Her vil du med fordel kunne benytte virksomhedsordningen, så du får fuld fradragsret for samtlige renteudgifter, der vedrører lejligheden.


Kontakt Sydbank

Bemærk

De beskrevne regler omhandler den situation, hvor du ejer den lejlighed, du udlejer til dit barn.

Er der i stedet tale om fremleje af en lejlighed du selv lejer eller udlejning af en andelsbolig, er der ikke tale om erhvervsmæssig udlejning.

Hovedmenu


HjælpSitemapSøgOrdbogVilkårSitesJob