Risikoklassificering af lån

Lån med en hovedstol på over 100.000 kr. til forbrugere og andelsboligforeninger, som udbydes mod pant i fast ejendom eller andel i en andelsboligforening, risikoklassificeres i farverne grøn, gul eller rød. Farverne illustrerer lånets risiko – hvor grønne lån er de mindst risikofyldte, og røde lån de mest risikofyldte.

Risikoklassificeringen afhænger bl.a. af, om lånet:

  • er fast eller variabelt forrentet
  • afdrages, eller er helt eller delvist afdragsfrit
  • optages i en anden valuta end danske kroner eller euro
  • udbydes sammen med selvstændige finansielle instrumenter (fx renteswap).

Risikoklassificering af de typer lån, du kan optage gennem Sydbank:

Sydbank-lån

LåntypeRisikoklassificering
Sydbank Bolig-lånGul
Sydbank Bolig-kreditGul
Sydbank PrioritetslånGul
Sydbank Prioritetslån PlusGul
NedsparingskontoGul
Sydbank AndelsboligkreditGul
AndelsboliglånGul

Realkreditlån

RealkreditlånRisikoklassificering for lån med afdragRisikoklassificering for lån uden afdrag
Fastforrentet lånGrønGul
RenteMax med renteloft i hele lånets løbetidGrønGul
F-kortGulGul
RenteMax med renteloft i kortere tid end lånets løbetidGulGul
Tilpasningslån F1-F9GulGul
Tilpasningslån F10RødRød

Lån til andelsboligforeninger

LåntypeRisikoklassificering for lån med afdragRisikoklassificering for lån uden afdragRisikoklassificering ved tilkøb af finansielt instrument
DLR Kredit – fastforrentet lånGrønGulRød
DLR Kredit – rentetilpasningslån F1-F9GulGulRød
DLR Kredit – rentetilpasningslån F10RødRødRød
Nykredit – fastforrentet lånGrønGulRød
Nykredit – RenteMax med renteloft i hele lånets løbetidGrønGulRød
Nykredit – RenteMax med renteloft i kortere tid end lånets løbetidGulGulRød
Nykredit – Tilpasningslån
F1-F9
GulGulRød
Nykredit – Tilpasningslån F10RødRødRød
Nykredit – CIBORGulGulRød
Nykredit – EURIBORGulGulRød
BRFkredit – fastforrentet lånGrønGulRød
BRFkredit – rentetilpasningslån F1-F9GulGulRød
BRFkredit – rentetilpasningslån F10RødRødRød

Et lån er grønt, når …

det afdrages i hele lånes løbetid samt enten er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft i lånets løbetid.

Et lån er gult, når …

det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

Et lån er rødt, når …

et eller flere af nedenstående forhold er gældende:

  • Lånet udbydes som en pakke, der består af et lån og et selvstændigt finansielt instrument (bortset fra en fastkursaftale eller kurskontrakt).
  • Lånet optages i en anden valuta end danske kroner eller euro.
  • Lånet kan ikke indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.

Hovedmenu


HjælpSitemapSøgOrdbogVilkårSitesJob