Finansiering af andelsbolig

Sydbank Andelsboliglån er et lån, som du kan bruge i forbindelse med:

 • Køb af andelsbolig
 • Istandsættelse af andelsbolig
 • Belåning af friværdien i din andelsbolig

Uanset hvad du gerne vil låne til, låner du pengene med din andelsbolig som sikkerhed.

Hvis du har brug for at få finansieret op til 80 % af andelens værdi, kan du vælge mellem to finansieringstyper:

 • En kredit
 • Et lån

Har du brug for at få finansieret op til 100 % af andelens værdi, kan vi tilbyde dig et lån.

Grafik: Figur: Forskel på lån og kredit

Rente og tilbagebetaling

Fælles for de to finansieringstyper er:

 • Løbetid på op til 30 år
 • Mulighed for at vælge op til 10 års afdragsfrihed, hvorefter lån/kredit afvikles over 20 år*
 • Variabel rente, hvilket betyder, at renteudgifterne kan stige eller falde i hele lånets eller kredittens løbetid
 • Renten tilskrives kvartalsvis

* Det er dog ikke muligt at få afdragsfrihed ved finansiering op til 100 % af andelens værdi.

Særlige muligheder ved andelsboligkredit

Når du vælger en Andelsboligkredit, kan du selv bestemme, om du vil have en ny konto til kreditten, eller om du fx vil have kreditten tilknyttet din løn- eller budgetkonto. Bruger du din løn- eller budgetkonto til kreditten, kan du reducere dine renteudgifter, når lønnen går ind. Du betaler nemlig kun rente af det beløb, du skylder, så når der kommer penge ind på kontoen, trækker du automatisk mindre på kreditten.

Kreditten kan indfries, når du vil. Eventuel restgæld ved kredittens udløb forfalder til betaling.

Vilkår

Vi tager pant i din andelsbolig som sikkerhed for lånet/kreditten.

 • Der er altid individuelle hensyn forbundet med at låne penge, så vi skal gennemgå din økonomi, herunder vurdere din andelsbolig, før vi kan tilbyde dig et lån/en kredit. En vurdering af din andelsbolig er i den forbindelse gratis for dig.
 • Hvis din primære indtægt eller formue er i anden valuta (som tænkes anvendt til tilbagebetaling af lånet/kreditten), skal du være opmærksom på, at der er en valutarisiko, som kan medføre en stigning i ydelserne.
 • Manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser eller øvrige forpligtelser i henhold til låneaftalen vil kunne medføre, at banken kan opsige lånet/kreditten. I sidste instans vil du kunne miste din andelsbolig.

Søg altid rådgivning inden køb af andelsbolig

Du er altid velkommen til at kontakte Sydbank, så vi sammen kan se på, hvilken type finansiering der passer bedst til dig og dine behov. Samtidig kan vi hjælpe dig med at få overblik over de samlede udgifter ved købet.

Eksempler på de samlede omkostninger:

Priseksempel – Sydbank Andelsboligkredit / Sydbank Andelsboliglån

Når du opretter en Sydbank Andelsboligkredit / Sydbank Andelsboliglån (afhænger af hvilken af hvilket priseksempel det er på), skal du betale stiftelsesprovision, ekspeditionsgebyr og evt. tinglysningsafgift til staten.

Sikkerhed

Til sikkerhed for andelsboligkreditten tager Sydbank pant i et ejerpantebrev.

Rente og tilbagebetaling

 • Eventuel restgæld ved kredittens udløb forfalder til betaling
 • Kreditten tilbagebetales løbende over maksimalt 30 år
 • Ydelsen til kreditten betales hver måned eller hvert kvartal
 • Kreditten kan betales helt ud, når du vil

Disclaimer:

Eksemplet er vejledende og betinget af, at der ikke sker ændringer i løbetiden. Det er en betingelse, at der tinglyses pant i den finansierede andelsbolig, og at den pantsatte andelsbolig er brandforsikret, så længe kreditten består.

Udlånsrenten for Sydbank Andelsboligkredit / Sydbank Andelsboliglån (afhængig af hvilket priseksempel der er tale om) fastsættes indenfor det rentespænd, banken for tiden anvender for denne kredittype. Rentesatserne i eksemplet er bankens p.t. højeste og laveste rente i det spænd. Renten i eksemplet er derfor ikke nødvendigvis udtryk for den rente, vi kan tilbyde dig.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. +45 74 37 37 37 – info@sydbank.dk CVR-nr: 12626509 – Swift SYBKDK22


Hvor risikofyldt er lånet?

Alle boliglån på over 100.000 kr. risikoklassificeres ved hjælp af farverne grøn, gul og rød.

Hovedmenu


HjælpSitemapSøgOrdbogVilkårSitesJob