Oprettelse af en aldersopsparing

Aldersopsparing kan oprettes, indtil 20 år efter du har nået din pensionsudbetalingsalder.

Aldersopsparing kan oprettes som en privat pensionsordning, hvor du selv foretager indbetalingerne.

Aldersopsparing kan også oprettes som en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvor din arbejdsgiver sørger for indbetalingen, uanset om din arbejdsgiver bidrager til aldersopsparingen, eller det kun er dig, der indbetaler.

Indbetalingsmax

Se indbetalingsmax her

Overskridelse af maksimal indbetaling

Hvis du indbetaler mere end beløbsgrænsen, betyder det en ekstra afgift på 20 %. Afgiften opkræves af Skattestyrelsen via din årsopgørelse.

Alternativt kan du overføre det overskydende beløb med fradragsret til enten ratepension eller livsvarig livrente. Overførslen kan kun foretages i året efter indbetalingsåret. I så fald skal du i stedet betale 4 % af det overførte beløb

Indbetalinger udover et grundbeløb på 9.100 kr. kræver mere rådgivning. Kontakt Sydbank for yderligere information.

Skattemæssige forhold

Privattegnet ordning

Ved en privattegnet ordning er det en indbetaling efter skat.

Arbejdsgiver­ordning

Ved en arbejdsgiverordning skal arbejdsgiver ikke indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Sydbank afregner arbejdsmarkedsbidraget. Den resterende skat du skal betale af indbetalingen opkræves via din årsopgørelse. Sydbank anbefaler at du retter din forskudsopgørelse hos SKAT, så du undgår at skulle betale restskat, når året er gået. 

Indbetaling til aldersopsparing er ikke fradragsberettiget, og udbetalingen er derfor skattefri. 

Udbetaling

Du vælger selv, om du vil have aldersopsparing udbetalt ad en eller flere omgange. Udbetalingen påvirker ikke folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Udbetaling skal senest ske 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder

Du kan indbetale på ordningen, også selvom du har fået udbetaling fra opsparingen.

Invaliditet: Udbetaling kan ske, hvis du mister erhvervsevenen, inden du bliver pensioneret, og tilkendes førtidspension. 

Livstruende sygdom: Udbetaling kan ske, hvis du får diagnosticeret en livstruende sygdom inden pensionsalderen.

Dødsfald: Skulle du dør, inden du når pensionsudbetalingsalderen, udbetales aldersopsparingen skattefrit uden om boet til den/de begunstigede. Hvis den begunstigede ikke er din ægtefælle, skal der betales boafgift. Der skal altid betales pensionsafkastskat.

Deludbetaling og ophævelse: Du kan få hel eller delvis udbetaling af din aldersopsparing, før du når pensionsudbetalingsalderen, skal der betales 20% af de udbetalte beløb i afgift til staten.

Pensionsafkastskat

Afkast af det opsparede beløb skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Afkast beskattet alene med 15,3 procent pr. år.

Placering af pensionsopsparingen

En aldersopsparing kan placeres på flere måder. fx

  • kontant på en pensionskonto.
  • i pensionspuljer, der plejes af bankens investeringsspecialister.
  • i eget værdipapirdepot, hvor du kan investere i eksempelvis obligationer, aktier og investeringsforeninger.

Læs mere på Investering af din pension

Se forrentningen på bankens pensionskonto i vores prisbog