Vækstorienteret Pulje

Investering i Vækstorienteret Pulje er kendetegnet ved:

At banken sammensætter dine investeringer, så de passer til en investor med en forholdsvis høj tolerance overfor risiko. Som investor har du samtidig fokus på, at det at opnå et højt langsigtet afkast kræver investeringer i risikofyldte aktiver. Der kan derfor forekomme forholdsvis store udsving i værdien af investeringerne fra år til år. Det kan betyde relativt store tab i enkelte år, og at investeringen kan være faldet en del, hvis du pludselig måtte få brug for pengene. Banken anbefaler som minimum en investeringshorisont på 5 år eller mere.

Du kan se de historiske afkast for Vækstorienteret Pulje i tabellen nedenfor.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

SFDR bilag

Sydbanks metode til at klassificere bæredygtige investeringer SFDR

Beholdningsoversigt for Vækstorienteret Pulje

Faktaark for Vækstorienteret Pulje

Afkast*

*Fra marts 2021 og fremefter er det Vækstorienteret Pulje afkast der er vist. Før denne dato er det puljen Bankvalgs 3 afkast, der er vist.