Balanceret Pulje

Investering i Balanceret Pulje er kendetegnet ved:

At banken sammensætter dine investeringer, så de passer med en investor, der har et balanceret forhold til risiko og afkast. Som investor prioriterer du sikkerhed til en vis grad, men er bevidst om, at et fornuftigt investeringsafkast på længere sigt kræver, at man som investor løber en moderat investeringsrisiko. Investeringen vil typisk svinge noget i værdi fra år til år. Det kan betyde tab og negative afkast i enkelte år, og at investeringen er faldet i værdi, hvis du pludselig måtte få brug for pengene. Banken anbefaler som minimum en investeringshorisont på 3 – 5 år eller mere.

Du kan se de historiske afkast for Balanceret Pulje i tabellen nedenfor.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

 SFDR bilag

Sydbanks metode til at klassificere bæredygtige investeringer SFDR

Beholdningsoversigt for Balanceret Pulje

Faktaark for Balanceret Pulje

Afkast*

*Fra marts 2021 og fremefter er det Balanceret Pulje afkast der er vist. Før denne dato er det puljen Bankvalgs 2 afkast, der er vist.