Europæisk aktiepulje

Europæisk aktiepulje investerer bredt i aktier fra Europa. Fordele ved at investere bredt i hele Europa er, at der i puljen kan tages hensyn til nationale konjunkturudsving, og derved kan risikoen mindskes.

Investeringspolitikken i puljen er langsigtet, så vi anbefaler, at der isoleret set skal være mindst 5 år til opsparingen skal udbetales, hvis du vil investere alene i denne pulje. Til gengæld får du mulighed for at få et afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i obligationer. Men du skal – da investeringsgrundlaget er aktier – være forberedt på år med negativt afkast.

Beholdningsopgørelse for Europæisk aktiepulje - 30/6/2019


Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere