EM aktiepulje

EM aktiepulje investerer i aktier fra de nye markeder, d.v.s Latinamerika, Østeuropa, Afrika og Fjernøsten. Det årlige afkast kan svinge meget fordi den politiske og økonomiske usikkerhed i disse lande betragtes som større end i de udviklede lande. Puljedeltagerne skal derfor være indstillet på, at der kan forekomme år med negativt afkast. De årlige afkastudsving i EM aktiepulje ventes at være større end i de øvrige aktiepuljer.

Investeringspolitikken i puljen er langsigtet, så vi anbefaler, at der isoleret set skal være mindst 5 år til opsparingen skal udbetales, hvis du vil investere alene i denne pulje. Til gengæld får du mulighed for at få et afkast, der på langt sigt er højere end afkastet af en investering i obligationer. Men du skal – da investeringsgrundlaget er aktier – være forberedt på år med negativt afkast.

Beholdningsopgørelse for EM aktiepulje - 30/6/2019

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere