Bankvalg 4: Aggressiv

Investering i Bankvalg 4 (Aggressiv) er kendetegnet ved:

At banken sammensætter dine investeringer, så de passer til en investor, der både er villig til at løbe en stor investeringsrisiko og generelt har en høj tolerance overfor risiko. Der kan forekomme store udsving fra år til år i værdien af investeringen. Det kan betyde tab, og at værdien af investeringen er faldet en del, hvis du pludselig får brug for pengene. Som investor har du både en høj risikoevne og risikovillighed, og du fokuserer derfor først og fremmest på muligheden for, at det investerede beløb vokser betydeligt over tid. Banken anbefaler som minimum en investe-ringshorisont på 5 år eller mere.

Du kan se sammensætning og historiske afkast for Bankvalg 4 (Aggressiv) i tabellerne nedenfor.

Du kan se de underliggende puljers investeringssammensætning og beholdningsoversigt ved at klikke på de genveje, der er til højre i billedet. Her finder du også de historiske afkast og kendetegn ved de underliggende puljer/aktivtyper.

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere