Bankvalg 3: Vækstorienteret

Investering i Bankvalg 3 (Vækstorienteret) er kendetegnet ved:

At banken sammensætter dine investeringer, så de passer til en investor med en forholdsvis høj tolerance overfor risiko. Som investor har du samtidig fokus på, at det at opnå et højt langsigtet afkast kræver investeringer i risikofyldte aktiver. Der kan derfor forekomme forholdsvis store udsving i værdien af investeringerne fra år til år. Det kan betyde relativt store tab i enkelte år, og at investeringen kan være faldet en del, hvis du pludselig måtte få brug for pengene. Banken anbefaler som minimum en investeringshorisont på 3-5 år eller mere.

Du kan se sammensætning og historiske afkast for Bankvalg 3 (Vækstorienteret) i tabellerne nedenfor.

Du kan se de underliggende puljers investeringssammensætning og beholdningsoversigt ved at klikke på de genveje, der er til højre i billedet. Her finder du også de historiske afkast og kendetegn ved de underliggende puljer/aktivtyper.

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere