Bankvalg 2: Balanceret

Investering i Bankvalg 2 (Balanceret) er kendetegnet ved:

At banken sammensætter dine investeringer, så de passer med en investor, der har et balanceret forhold til risiko og afkast. Som investor prioriterer du sikkerhed til en vis grad, men er bevidst om, at et fornuftigt investeringsafkast på længere sigt kræver, at man som investor løber en moderat investeringsrisiko. Investeringen vil typisk svinge noget i værdi fra år til år. Det kan betyde tab og negative afkast i enkelte år, og at investeringen er faldet i værdi, hvis du pludselig måtte få brug for pengene. Banken anbefaler som minimum en investeringshorisont på 3-5 år eller mere.

Du kan se sammensætning og historiske afkast for Bankvalg 2 (Balanceret) i tabellerne nedenfor.

Du kan se de underliggende puljers investeringssammensætning og beholdningsoversigt ved at klikke på de genveje, der er til højre i billedet. Her finder du også de historiske afkast og kendetegn ved de underliggende puljer/aktivtyper.

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere