Bankvalg 2: Balanceret

Ønsker du ikke selv at fordele din pensionsopsparing på vores forskellige puljer, kan du gøre brug af Bankvalg, hvor du overlader den løbende puljesammensætning til vores investeringseksperter.

Din investeringsprofil
Med udgangspunkt i en vurdering af din risiko-vilje og risiko-evne, økonomiske forhold og øvrige forhold fastlægger bankens rådgivere i samarbejde med dig - din investeringsprofil. Der findes 4 forskellige kombinationer af Bankvalg, hvor din investeringsprofil er afgørende for bankens anbefaling af aktieandel i porteføljen. Se skemaet nedenfor:

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere