Alternativ pulje

Puljen er oprettet og igangsat 2. januar 2020

Puljen investerer i aktieselskaber, investeringsforeninger, Exchange Traded Funds (ETF’er) og alternative investeringsfonde, hvor de underlig-gende aktiviteter er relateret til alternativer såsom råvarer, ædelmetaller, long/short-strategier, infrastruktur eller ejendomme. Derudover kan puljen investere i danske stats- og realkreditobligationer samt internationale stats- og virksomhedsobligationer. Formålet med puljen er, at den i samspil med de øvrige puljer i Bankvalg skal opnå et bedre forhold mellem afkast og risiko i en tid med meget lave obligationsrenter. Puljedeltagerne skal være indstillet på, at der er tale investering i mere illikvide aktiver. Der kan forekomme år med negativt afkast.

Beholdningsopgørelse for Alternativ pulje - 31/10/2020

Afkast

Puljegebyrer

Se de indirekte og direkte omkostninger

Læs mere