Ved at investere i værdipapirer gennem investeringsforeninger opnår du en række fordele.

Det er nemt, fordi du

  • sparer tid, når du lader investeringsforeningerne pleje din opsparing
  • får adgang til flere forskellige værdipapirmarkeder
  • kan vælge mellem mange forskellige investeringsmuligheder, når du sammensætter en individuel opsparing.
  • gennem internettet, medlemsblade og aviserne får information om din opsparing.

Det er sikkert, fordi

  • en god risikospredning medfører et mere stabilt afkast
  • du kan sælge dine investeringsbeviser fra dag til dag.

Det giver et godt afkast, fordi:

  • omhyggelig formuepleje forbedrer afkastmulighederne
  • risikospredning medfører et mere sikkert og konkurrencedygtigt afkast
  • du har lavere omkostninger end ved direkte investering
  • det er gratis at opbevare dine beviser i depot.

Læs mere om Sydinvest
Læs mere om Bankinvest
Læs mere om Valueinvest