Sydbanks puljer

Investerer du din pensionsopsparing eller dele af den gennem Sydbanks puljer, har du de samme placeringsmuligheder, som hvis du selv investerer i værdipapirer. Forskellen er bare, at det er Sydbanks investeringseksperter, der placerer pengene for dig, og dermed slipper du selv for at skulle bruge tid på at pleje dine investeringer.

Puljernes midler investeres i mange forskellige værdipapirer og brancher. Det giver stor risikospredning og dermed et afkast, der er stabilt og konkurrencedygtigt i forhold til markedsafkastet.

Med Sydbanks puljer

  • får du nem adgang til mange forskellige værdipapirmarkeder
  • bliver dine indbetalinger straks investeret
  • vil dit udbytte automatisk blive geninvesteret
  • vil dine omkostninger være lavere end ved direkte investering i værdipapir, fordi puljernes handler sker på engroslignende vilkår.