Betalingskort spots Etableringskonto i Sydbank - opsparing til opstart af eget firma - Sydbank Privat
Hvad kan vi gøre for dig

 

  Etableringskonto

 

Med en Etableringskonto i Sydbank kan iværksættere spare op med henblik på at starte eget firma.

Oprettelse af Etableringskonto

Er du fuldt skattepligtig lønmodtager, kan du oprette en Etableringskonto til og med indkomståret efter det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Dog må du ikke efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst være skattemæssigt hjemmehørende i et andet land. Ægtefæller kan oprette hver sin konto.

Kontakt os vedr. oprettelse af en Etableringskonto

Indbetaling på kontoen

Du skal min. indbetale 5.000 kr. og maks. 60 % af din nettolønindtægt om året på Etableringskontoen. Dog kan du altid indskyde 250.000 kr. af din nettolønindtægt. Du kan fortsætte med at indbetale på kontoen op til 5 år efter, at du har etableret selvstændig virksomhed – dog maks. til og med indkomståret efter det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Du må dog kun indskyde på Etableringskontoen i etableringsåret og de følgende 4 indkomstår, hvis du har sat penge ind på kontoen, inden du startede eget firma. I denne periode kan indskuddet stamme fra enten nettolønindtægten eller fra overskud fra eget firma.

Skatteforhold og indbetalingsfrist

 • Indskud på kontoen, der er foretaget senest den 15. maj i året efter indkomståret, kan trækkes fra i din skattepligtige indkomst.
 • Tilskrevne renter er skattepligtige.
 • Indestående på kontoen bliver regnet med, når din formue bliver opgjort.
 • Når etableringen er sket, kan du kun opnå fradrag for indskud, hvis tidligere indskud er hævet fuldt ud.
 • Der vil ske en efterbeskatning, hvis du ikke overholder reglerne for etablering.

Etablering

Opsparingen kan frigives i forbindelse med etablering af selvstændig virksomhed samt ved etablering af virksomhed i selskabsform. Etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed – i etableringskontolovens forstand – anses for at være sket, når du i alt anskaffer formuegoder til eller afholder fradragsberettigede udgifter for virksomheden for mere end minimumsbeløbet. Tilsvarende gælder ved etablering af virksomhed i selskabsform, hvor anskaffelsessummen for aktier eller anparter inkl. stiftelsesomkostninger skal overstige minimumsbeløbet*).

Derudover skal følgende betingelser være overholdt i de seneste 2 år:

 • Du skal eje min. 25 % af aktierne eller anparterne – eller råde over mere end 50 % af stemmeværdien i selskabet.
 • Der skal være tale om et aktivt driftsselskab
 • Erhvervelse af selskabet skal kræve fremskaffelse af kapital.
 • Du eller din ægtefælle skal arbejde i virksomheden min. 50 timer i måneden.

*)Minimumsbeløbet er 85.600 kr. i 2017.

Udbetaling af opsparingen

 • Indskud kan udbetales ved opstart af virksomhed allerede året efter, at indskuddet er fratrukket ved indkomstopgørelsen.
 • Indskuddene skal udbetales i det år, virksomheden bliver etableret, eller senest i de 9 følgende indkomstår – dog senest ved udgangen af det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Rente på Etableringskonto

Den nominelle årlige indlånsrente på Etableringskonto er 0,00 %. Renten er variabel og bliver hvert år tilskrevet den 31.12.

Oplysning om garantiformue
Genvejstaster

 • Alt+1 Til forsiden
 • Alt+2 Skip navigation
 • Alt+3 Sitemap
 • Alt+4 Søg
 • Alt+5 Tekstversion
 • Alt+6 Hjælp
 • Alt+7 Start NetBank
 • Alt+8 Start Online Banking
 • Alt+0 Oversigt over genvejstaster