Får du for lidt ud af dine penge?

Så tjek dine muligheder for at få pengene til at yngle. Du kan vælge mellem forskellige løsninger til både små og store opsparinger.

Aktiesparekontoen

Til dig med en opsparing på 100.000 kr., der ønsker at investere i aktier.

Sydinvest Blandede Fonde

Til dig med en opsparing på over kr. 5.000.

Sydbank PengePlan®

Til dig med en opsparing på 500.000–3 mio. kr.

Bankvalg

Til dig med børne- eller pensionsopsparing, der lader bankens eksperter vælge puljer

Din investerings- og risikoprofil

Darwin

Til dig, der vil investere på egen hånd

Priser og vilkår

Aktiesparekontoen – til dig, der vil investere på en enkel måde

Med en Aktiesparekonto har du indtil 1. juli 2020 haft mulighed for at investere op til 51.100 kr. Nu er loftet for indskud hævet til i alt 100.000 kr.

Rent teknisk består Aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan investere pengene på indlånskontoen i danske og udenlandske aktier samt i aktiebaserede udbyttebetalende investeringsbeviser.

I slutningen af hvert år beregnes den samlede værdi af Aktiesparekontoen (konto + depot). Hvis værdien er under det maksimale indskudsloft, kan du indskyde yderligere beløb det følgende kalenderår.

Hvad betyder de nye regler for dig, der allerede har en Aktiesparekonto?

Hvor meget ekstra du må indskyde på din eksisterende Aktiesparekonto i 2020, afhænger af værdien af det samlede indskud (konto og depot) ved udgangen af 2019. Var værdien ved udgangen af 2019 fx 70.000 kr., kan du indskyde yderligere 30.000 kr. på kontoen.

Kontakt din rådgiver eller Sydbank Direkte, hvis du har brug for hjælp.

Gratis at oprette

Det er gratis at oprette en aktiesparekonto i Sydbank. Når du investerer i aktier via Aktiesparekontoen er skatten af afkastet lavere end ved normal investering i aktier.

Læs mere og bestil en Aktiesparekonto

Til dig, der vil investere for over 5.000 kr.

Er du træt af, at din opsparing ikke vokser? Så er Sydinvest Blandede Fonde måske noget for dig. Både små og store opsparinger kan være med, for produkterne henvender sig alle, der har en opsparing eller en pension på mellem 5.000 kr. og 500.000 kr.

Investering med livrem og seler eller is i maven?

Der er fire muligheder at vælge imellem – både til dig, der kun vil investere med livrem og seler, og til dig, der er mere modig og indstillet på at opleve tab. Vælger du fx at købe en andel i en fond med en høj aktieandel, får du mulighed for et højere afkast, til gengæld må du forvente højere risiko og større kursudsving. Blandingsforholdet mellem aktier og obligationer tilpasses løbende, så det matcher din investeringsprofil. 

Hurtigt og nemt til både opsparing og pension

 • Mulighed for et højere afkast på din opsparing og pension
 • Det er let at komme i gang – du køber en investeringsandel i banken, og så bliver pengene automatisk investeret
 • Du skal ikke spekulere over sammensætningen af din investering, det ordner vores eksperter
 • Du kan hurtigt sælge dine andele (selvom vi anbefaler, at du beholder andelene i mindst 3 år)

 

 • 4 investeringstyper: Fra de meget forsigtige til de mere modige
 • Egnet til privat opsparing, børneopsparing og pensionsopsparing
 • Følg udviklingen af din investering i NetBanken og på sydinvest.dk

 

 

 

 

 

 

 

Til dig med en opsparing på 500.000–3 mio. kr.

Sydbank PengePlan ® er en professionel investeringsløsning til dig med en opsparing på mellem 500.000 kr. og 3 mio. kr., som ikke er bundet i din pensionsopsparing. 

Løbende optimering

På baggrund af din risikoprofil og dine ønsker tilpasser og optimerer Sydbank PengePlan® løbende dine investeringer – uden at du selv skal sætte dig ind i finansmarkederne. Du giver nemlig banken fuldmagt til at handle værdipapirer på dine vegne.

 

 

En portefølje, der passer til dig

Blandt de investeringsforeninger, som Sydbank samarbejder med, udvælger vores investeringseksperter en række investeringsforeninger – fordelt på forskellige brancher og markeder – og sammensætter en portefølje, der passer til dig og din risikoprofil.

Se vilkår for PengePlan Se vilkår for PengePlan Pension

Læs mere om vores priser og vilkår

Til dig, der vil overlade investeringen af børne- eller pensionsopsparingen til bankens eksperter

Bankvalg

Hvis du ikke selv ønsker at investere børneopsparingen eller din pensionsopsparing via et individuelt depot i banken, kan du i stedet vælge at investere igennem bankens puljeinvestering Bankvalg, hvor du overlader den løbende puljesammensætning til vores investeringseksperter.

Dine fordele ved at vælge investering i puljer via Bankvalg

 • Konstant overvågning af dine investeringer og tilpasning af investeringssammensætningen i Bankvalg efter Sydbanks forventninger til de fremtidige afkast i de underliggende puljer
 • Løbende rebalancering af forholdet mellem puljerne i takt med udsvingene i priserne på de finansielle markeder
 • Dine løbende indbetalinger bliver straks investeret
 • Udbytter bliver automatisk geninvesteret
 • Dine handelsomkostninger vil ofte være lavere i puljerne end ved direkte investering i obligationer og aktier, fordi puljerne handles på engroslignende vilkår

Bankvalg investerer udelukkende i bankens puljer på baggrund af Sydbanks Kapitalforvaltningsafdelings forventninger til de finansielle markeder. Nedenfor er den forventede aktieandel vist for de Bankvalgsprofiler. Du kan se den nuværende sammensætning ved at klikke på genvejen i højre side af skærmbilledet.

Bankvalg eksisterer i 4 varianter med forskellig risikoprofil og risikorammer:

Bankvalg/risiko Gennemsnitlig forventet aktieandel Aktieandelen
Min. Max.
1. Konservativ (lav) 10 % 0 % 25 %
2. Balanceret (middel) 35 % 15 % 50 %
3. Vækstorienteret (høj) 60 % 30 % 80 %
4. Aggressiv (meget høj) 80 % 50 % 100 %

Fire muligheder at vælge imellem

Du kan vælge fire forskellige kombinationer af Bankvalg: Der er muligheder til dig, der kun vil investere med livrem og seler, og til dig, som prioriterer at få et højt afkast og derfor er indstillet på at opleve tab.

Din investeringsprofil

Med udgangspunkt i en vurdering af din risiko-vilje og risiko-evne, dine økonomiske forhold og øvrige forhold fastlægger bankens rådgivere i samarbejde med dig din investeringsprofil. Din investeringsprofil er afgørende for bankens anbefaling af aktieandel i porteføljen og dermed, hvilken af de 4 kombinationer af Bankvalg vi vil anbefale. 

Du kan læse mere om alle Sydbanks bankvalg: 

Bankvalg 1: Konservativ
Bankvalg 2: Balanceret
Bankvalg 3: Vækstorienteret
Bankvalg 4: Aggressiv

Beregn omkostningerne for Sydbanks Bankvalg

Underliggende puljer i Bankvalg

Tilmelder du din børneopsparing eller pensionsopsparing til Sydbanks puljer Bankvalg, investeres dine midler i værdipapirer. Sydbanks investeringseksperter, investerer puljernes midler i værdipapirer for dig, og dermed slipper du selv for at skulle bruge tid på at pleje dine investeringer.

11 puljer at vælge imellem

Din opsparing i pulje Bankvalg investeres ved at Sydbanks investeringseksperter udvælger de aktivtyper, de tror vil give det bedste afkast under hensyntagen til den investeringsprofil du har valgt. Puljernes midler investeres i mange forskellige værdipapirer og brancher. Det giver stor risikospredning og dermed et afkast, der er stabilt og konkurrencedygtigt i forhold til markedsafkastet.

Se historiske afkast og beholdning på underliggende puljer

Kort obligationspulje
Mellemlang obligationspulje
Lang obligationspulje
Virksomhedsobligationspulje
Alternativ pulje
Højrenteobligationspulje
Global aktiepulje
Dansk aktiepulje
Europæisk aktiepulje
US aktiepulje
EM aktiepulje

Læs mere om puljerne her

Læs PuljeNyt og retningslinjer for puljerne

En gang om året udkommer PuljeNyt, med en oversigt over, hvordan investeringerne i bankens puljer har udviklet sig.

Læs PuljeNyt for børneopsparing
Læs PuljeNyt for Pension

Læs vores retningslinjer for puljerne her

Din investerings- og risikoprofil

Når vi rådgiver dig om investering, tager vi altid udgangspunkt i din investerings- og risikoprofil, som din rådgiver udarbejder i fællesskab med dig.

Din investeringsprofil

For at kende rammerne for dine investeringer spørger din rådgiver bl.a. til

 • dit formål med investeringerne
 • din tidshorisont
 • dine skattemæssige forhold
 • din investeringserfaring
 • din risikovillighed
 • din evne til at bære eventuelle tab.

Din risikoprofil

Når vi fastlægger din risikoprofil, spørger vi f.eks., om du kan leve med udsving i dit afkast, hvor risikovillig du er, og hvornår du skal bruge de investerede penge.

I figuren nedenfor ser du 3 forskellige scenarier for afkastudviklingen af en investering over tid.

Et højt forventet afkast er normalt ensbetydende med en høj investeringsrisiko – og omvendt. Se nøje på figuren og tænk på, at du skal kunne sove roligt om natten undervejs. Hvilken investering foretrækker du? 

Din investeringsstrategi

Din risikoprofil fortæller, om din investeringsstrategi skal være såkaldt bevarende, konservativ, balanceret, vækstorienteret, aggressiv eller spekulativ. På den måde bliver din profil en rettesnor for sammensætningen af dine investeringer.

Sydbank anbefaler generelt ikke at investere, hvis der er mindre end tre år til at formuen skal bruges. Det er altid forbundet med risiko og omkostninger ved at investere formuen. Der kan derfor være situationer, hvor banken ikke har investeringsprodukter, der passer til netop din situation. Banken anbefaler dig at søge rådgivning, inden du investerer første gang. Din rådgiver i Sydbank er altid klar til at rådgive dig.

Vi har udvidet Sydbanks investeringstilbud med mobil-app’en Darwin.

Vi har udvidet Sydbanks investeringstilbud med mobil-app’en Darwin – en app, som gør, at du kan investere helt ned til 1.000 kr. direkte fra din smartphone. Løsningen henvender sig til dig, der vil prøve kræfter med at investere selv og ikke ønsker rådgivning.

Læs mere om Darwin

Priser og vilkår

Priser og vilkår

Investering kan både omfatte PorteføljePleje, individuel investeringsrådgivning eller selvbetjening.

Priser

Både handel med værdipapirer og porteføljepleje er forbundet med nogle omkostninger. Du kan se priser for rådgivning og handel i NetBanken.

Du kan se priser for handel via Netbanken her

Vilkår

Handel med værdipapirer er underlagt en række bestemmelser, informationskrav og vilkår.

Læs mere om vores vilkår her

Luk

Tal med os om dine muligheder

Vær opmærksom på, at du løber en vis risiko for tab ved at investere i værdipapirer. Tal derfor med din rådgiver og hør, hvad vi kan gøre for at placere dine penge bedst muligt uden at løbe unødige risici.

Book et møde med din rådgiver
Rådgiver

Der er mange spørgsmål, når det gælder ens penge

Hvis du gerne vil vide mere om investering, så tjek vores svar på de oftest stillede spørgsmål om investering. Du kan også se, hvordan du – og dine penge – kan få hjælp af bankens eksperter.

Få svar på dine spørgsmål