Ønske om at slette oplysninger øvrige henvendelser

Hvis du ikke er kunde i Sydbank, kan du kontakte os for at få slettet dine oplysninger. Har du indenfor de sidste 5 år været kunde i banken, skal du dog være opmærksom på, at banksektoren er underlagt omfattende lovregulering, herunder blandt andet Hvidvaskloven og Bogføringsloven. Det betyder, at Sydbank forpligtet til at gemme dine oplysninger, i mindst 5 år efter at dit kundeforhold er ophørt. Har du haft fuldmagt til at disponere over en konto eller et depot i banken, kan vi først slette dine oplysninger, 5 år efter at fuldmagtsgivers kundeforhold er ophørt. Har du været registreret som ejer af en virksomhed, kan vi også først slette dine oplysninger, 5 år efter at virksomhedens kundeforhold er ophørt.

Personlige oplysninger

Da vi går meget op i vores kunders sikkerhed, herunder at sikre os din identitet, har vi behov for oplysninger om dit CPR-nummer. Vi skal samtidig bruge det til opslag i vores systemer. Du bedes derfor give samtykke til, at vi behandler dit CPR-nummer i forbindelse med din anmodning. Vi gemmer dine oplysninger i forbindelse med din anmodning i 1 år som dokumentation. Indtil vi har behandlet din henvendelse, har du mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte banken.

Du kan i øvrigt læse mere om, hvordan Sydbank behandler dine personoplysninger samt om dine rettigheder på

Samtykke

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.