I Sydbank gør vi meget for at lytte og yde rådgivning, der tager udgangspunkt i netop dine ønsker, planer og behov, men det kan selvfølgelig ske, at du ikke er tilfreds med den behandling, du har fået i Sydbank. I så fald er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ledelsen i din lokale filial.

Kan I ikke nå til enighed - og hvis du derfor ønsker at klage - kan du kontakte den juridiske direktør i Sydbank, som er bankens klageansvarlige, på tlf. 74 37 20 90 eller [email protected].

Hvis du ønsker at klage pr. brev, kan du sende det til:

Sydbank A/S
att. klageansvarlig
Peberlyk 4
6200 Aabenraa

Er du fortsat uenig med os, efter at din klage er behandlet af bankens klageansvarlige, kan du som privatkunde klage til Det finansielle ankenævn, Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K, fanke.dk.

Du kan også klage gennem EU-Kommissionens online klageportal på http://ec.europa.eu/odr. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse vores e-mailadresse, som er [email protected].