Spær kort

Ring til os og spær kort

Mastercard Dankort, Dankort og Visa/Dankort

24-timers kortservice på tlf. 70 10 78 79

Mastercard

24-timers kortservice på tlf. 44 232 232

Spær kort i mobilbanken og netbanken

I mobilbanken og netbanken kan du selv spærre dit kort.

1. Log ind i mobilbanken eller netbanken
2. Tryk på "Menu"
3. Tryk på "Kort"
4. Vælg det kort du vil spærre
5. Tryk på "Spær kort"
6. Bekræft ved at trykke på knappen "Spær kort"
Du kan selv ophæve spærringen inden for 14 dage. 

Det er din pligt at spærre dit Dankort, Visa/Dankort*, Mastercard Debit eller Mastercard (kreditkort) hvis:

- du mister kortet
- en anden får kendskab til din pinkode
- du opdager, at kortet er blevet misbrugt
- du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret
- du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt.

Opdager du fx, at der er sket korttransaktioner på din konto, du ikke kan vedkende dig, kan du lave en indsigelse ved at udfylde en af indsigelsesblanketter på denne side

Læs mere om fortrydelsesret ved handel på nettet