Sådan henter du Sydbanks mobilbank

For at benytte mobilbanken skal du først være tilmeldt Sydbanks Netbank. Du kan tilmelde dig netbanken her

Download Sydbanks Mobilbank til din smartphone, der hvor du normalt henter dine apps, og følg vejledningen i appen.  Appen hedder Sydbanks Mobilbank – Privat. For at bruge Sydbanks Mobilbank skal du være kunde i Sydbank og have Sydbanks Netbank.

Med Mobilbanken ved hånden kan du nemt og hurtigt klare din økonomi i hverdagen, og dit økonomiske overblik er aldrig mere end et enkelt klik væk – uanset om du er på farten eller slapper af derhjemme på sofaen.

Krav til teknikken

Skal jeg være kunde i Sydbank for at bruge mobilbanken?

Ja, det skal du – og du skal også have Sydbanks Netbank for at bruge mobilbanken.

Tilmeld dig Sydbanks Netbank

Hvilken version af iOS og Android kan bruges til mobilbanken?

Appen virker på iOS 15 eller nyere og Android 10 eller nyere.
Du kan se, hvilken version af styresystemet din telefon har under ”Indstillinger”/”Generelt”/”Om” (iPhone) eller ”Indstillinger”/”Om telefon”/”Softwareoplysninger” (Android).

Kan jeg bruge mobilbanken på min iPad eller iPod touch?

Ja, du kan godt bruge mobilbanken på din iPad eller iPod touch. Styresystemet på din iPad eller iPod touch skal minimum være iOS 15.

Kan man være flere om at bruge den samme app?

I kan godt være flere brugere, der anvender appen på den samme telefon eller tablet. Start på forsiden, hvor koden til mobilbanken normalt skal indtastes. Tryk i stedet på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne og log på med MitID. Vær opmærksom på, at hver gang du skal logge på med MitID, skal du skrive din kode to gange.

Godkendelse af betalinger kan fejle på Android enheder

Nogle Androidbrugere kan have problemer med at godkende betalinger i mobilbanken. Problemet kan løses ved at vælge Chrome som standardbrowser.

Se vejledning

Priser og vilkår

Hvor finder jeg vilkårene for at bruge mobilbanken?

I netbanken under "Administration" / "Aftaler" finder du vilkårene for at bruge Sydbanks Mobilbank. Her finder du bl.a. informationer om det beløb, du maksimalt kan foretage betalinger for om dagen.

Du kan også finde dem på sydbank.dk her

Hvor meget kan jeg overføre/betale om dagen?

Du kan maksimalt betale/overføre 50.000 kr. om dagen i alt. Du har dog mulighed for selv at vælge en højere eller lavere grænse - også kaldet dagsmaks.

Der er ikke beløbsbegrænsninger i forhold til Sydbank-konti, som du har fuldmagt til.

Kontakt din rådgiver eller kundeservice, hvis du gerne vil ændre beløbet på dit dagsmaks.

Hvornår skal jeg godkende en betaling?

Du skal altid godkende betalinger, når du overfører, betaler en regning eller overfører til andre.

Hvad koster mobilbanken?

Net- og mobilbanken er gratis i Sydbank. Der kan dog – alt efter dit forretningsomfang i Sydbank – være gebyr på overførsler og betaling af regninger i din net- eller mobilbank. Læs mere i prislisten

Hvad koster det at overføre penge?

Det er gratis at betale regninger via Betalingsservice og lave en overførsel til din egen konto eller anden konti i Sydbank, som du har fuldmagt til i din netbank/mobilbank. Der kan dog – alt efter dit forretningsomfang i Sydbank – være gebyr på overførsler og betaling af regninger i din net- eller mobilbank. Læs mere i prislisten

Sikkerhed

Er mobilbanken sikker?

Ja, mobilbanken er sikker at bruge. Men der er nogle forholdsregler, som er gode at følge:

·        Vis aldrig din kode til andre – og læg aldrig din mobiltelefon fra dig, når du er logget på.

·        Har du mistanke om, at din kode er blevet afluret eller opsnappet, så skift din kode med det samme, og ring hurtigst muligt til Sydbanks Hotline på 74 37 25 98, så I sammen kan vurdere, om din mobilbank skal spærres.

·        Vær opmærksom på, at hvis der er flere, der har adgang til telefonen med touchID, vil de alle kunne åbne mobilbanken.

Hvorfor kan jeg ikke se kortnummeret på mit betalingskort?

Dit kortnummer er fortroligt og vigtigt data, og derfor bliver dele af det ikke vist.

Hvorfor kan jeg ikke bruge appen på en jailbroken eller rooted telefon?

Det er af sikkerhedsmæssige årsager. Dine oplysninger på en jailbroken eller rooted telefon er ikke beskyttet helt så godt som på en telefon, der ikke er jailbroken eller rooted. Du skal være opmærksom på, at en Android-telefon i nogle tilfælde kan være rooted, uden at du selv har gjort det. Det kan fx ske, hvis du installerer bestemte apps. På nettet kan du finde guides til, hvordan du selv kan tjekke, om din mobil er rooted. Du kan evt. i stedet bruge Sydbanks Netbank via en browser på din telefon eller tablet.

Hvordan spærrer jeg mobilbanken?

Har du mistanke om, at der er nogen, der uretmæssigt har fået adgang til din NetBank eller mobilbank, kan du spærre den på følgendemåder:

● I NetBanken under ”Tandhjulet” / ”Indstillinger” / Sikkerhed”
● Kontakt Hotline på74 37 25 98
● Udenfor Hotlines åbningstid kan du kontakte Spærreservice på tlf. 75 94 50 93.
● Kontakt kundeservice eller din Sydbank-filial.

Herefter vil du modtage en bekræftelse på din spærring pr. post. Vær opmærksom på, at det kun er din NetBank – men ikke dit MitID – der er blevet spærret. Mens NetBanken er spærret, vil bekræftede betalinger og faste betalingsaftaler m.m. blive gennemført som sædvanligt.

Hvordan ændrer jeg min kode til mobilbanken?

Hvis du ønsker at ændre din kode, skal du først logge på mobilbanken med MitID. Det gør du fra forsiden, hvor du normalt skriver din kode i mobilbanken. Her trykker du på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne. Du kan herefter logge på med MitID og oprette en ny kode.

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt min kode til mobilbanken?

Hvis du har glemt din kode, skal du først logge på med MitID. Det gør du fra forsiden, hvor du normalt skriver din kode i mobilbanken. Her trykker du på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne. Du kan herefter logge på med MitID og oprette en ny kode.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever tekniske fejl i mobilbanken?

Oplever du tekniske fejl, kan du ringe til Sydbanks Hotline på 74 37 25 98.

Indstillinger

Log af og på

Sådan logger du på mobilbanken

Du logger på med den sekscifret adgangskode, du selv har defineret, eller du kan vælge at bruge touchID eller faceID.

Sådan logger du af mobilbanken

Appen er sat til, at du automatisk bliver logget af efter 5 min., hvis du ikke er aktiv i mobilbanken. Du kan også vælge selv at logge dig af. Det gør du ved at vælge ”Menu” og herefter ”Log af” øverst til højre.

Konti og forbrug

Sådan får du overblik over dine konti

Tryk på ikonet ”Overblik” i bunden af forsiden.

Sådan får du overblik over dit forbrug

Tryk på ikonet ”Menu” i bunden af appen. Tryk på ”Forbrug”. Øverst til højre kan du vælge en eller flere konti du ønsker at se dit forbrug på.

Overfør penge og betal regninger

Sådan overfører du penge og betaler regninger

Du kan overføre penge og betale regninger ved at vælge ”Overfør” nederst. Vælg ”Overfør” eller ”Betal regning” og skriv det beløb, du ønsker at overføre. Du kan vælge en anden Fra-konto, ved at trykke på den Fra-konto der vises. Når du trykker på ”Vælg modtager”, får du mulighed for at vælge, om du vil overføre til en af dine egne konti, til en anden konto eller betale en regning.

Du kan også starte en overførsel fra listen over kontobevægelser. Tryk på ”Overfør” øverst.

Sådan scanner du en regning

Når du scanner en regning, slipper du for at taste oplysningerne selv. Skriv det beløb, du skal betale under ”Overfør og betal”. Når du trykker på ”Vælg modtager” og herefter ”Betal regning”, kan du i midten trykke på ”Scan regning”. Dit kamera er nu aktivt. Når du holder kamerafeltet hen over den nederste linje på indbetalingskortet, bliver den automatisk scannet.

MitID og godkendelse af betalinger

Sådan bruger du MitID, når du laver overførsler i mobilbanken

Du skal downloade MitID nøgleapp i App Store eller Google Play og aktivere den.

1.     Når du laver en transaktion, får du en meddelelse fra appen om, at du har en afventende godkendelse.

2.     Åbn appen ved at trykke på meddelelsen og godkend transaktionen.

3.     Afvent at der skiftes tilbage til mobilbanken. Tryk "OK" til teksten "Afslut godkendelse"

Faste betalinger og Betalingsservice

Sådan finder du oversigten over dine faste betalinger

Du kan se en liste over dine faste betalinger under ”Menu”, ”Faste betalinger”.

Sådan opretter du en fast betaling

Vælg ’Faste betalinger’ under ”Menu”. Tryk på ”+ Opret” øverst. Nu kan du oprette en fast overførsel.

Sådan opretter du en ny betaling til Betalingsservice

Vælg ”Faste betalinger” under ”Menu”. Tryk på ”+ Opret” øverst. Nu kan du oprette en fast overførsel til Betalingsservice.

Sådan afmelder du en betaling til Betalingsservice

Vælg ”Faste betalinger” under ”Menu”. Vælg herefter den Betalingsserviceaftale, du vil afmelde, og tryk på ”Afmeld”.

Betalingskort og pinkoder

Sådan spærrer du dine betalingskort

Vælg ”Menu” i nederste menulinje og ”Kort”. Vælg det kort, du vil spærre og tryk på ”Spær kort” under kortet. Du kan selv ophæve spærringen igen inden for 14 dage. Herefter bliver kortet lukket permanent.

Sådan finder du pinkoden til dine betalingskort

Vælg ”Menu” i nederste menulinje og ”Kort”. Vælg det kort, du vil se pinkoden for og tryk på ”Vis pinkode” under kortet. Din pinkode bliver nu vist et kort øjeblik. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke er andre, der kigger med, når du får vist din pinkode.

Personlige indstillinger

Sådan vælger du en anden forside

Vælg ”Rediger” til højre for ”indsigter”. Herefter kan du vælge om du ønsker ”Investering” vist eller ej.

Sådan indstiller og sorterer du din kontooversigt

På overblikket trykker du på de tre prikker i højre side. Tryk ”Rediger konti”. Du kan sortere i dine konti ved at vælge en konto, trække den op og ned ved at holde de to streger til højre nede og flytte rundt. Du kan også vælge, om du ønsker at få en konto skjult fra visningen ved at rykke knappen i det grønne til højre eller venstre.

Sådan omdøber du navnene på dine konti

Gå ind på den konto, du vil omdøbe, og vælg de tre prikker øverste, tryk "Omdøb konto". Her får du mulighed for at omdøbe kontoen. Vær opmærksom på, at nogle kontotyper ikke kan omdøbes. Det gælder fx pensionskonti.

Sådan slår du forbrugskategorisering af dine kontobevægelser fra

Vælg ”Menu” og herefter ”Profil”. Vælg ”Samtykker og aftaler”, hvor du kan se hvilke samtykker og aftaler du har afgivet. For at slå forbrugskategorisering til, skal du trykke på ”Kategorier”, hvor du kan afgive samtykke til forbrugskategorisering. Nederst på denne side kan du også slette dine samtykker ved at trykke ”Slet samtykke”.

Sådan sorterer du dine depoter og puljer

Vælg ”Investering” under ”Menu”. Scroll til bunden af siden og tryk på ”Rediger” og vælg ”Sortering”. Du kan nu vælge, hvordan dine investeringer skal sorteres, og i hvilken rækkefølge de skal vises på forsiden. Du kan flytte rundt på rækkefølgen ved at trykke på de to streger ud for investeringen og trække op eller ned.

Investering

Sådan får du et overblik over dine investeringer

Tryk på ”Menu” og vælg ”Investering”.

Sådan sælger du værdipapirer

Tryk på ”Menu” og vælg ”Investering”. Vælg herefter det værdipapir, du ønsker at sælge i oversigten. Du kommer nu ind på en papirdetaljeside. Scroll ned og vælg valgmuligheden ”Sælg”.

Sådan køber du værdipapirer

Vælg ”Menu” og ”Investering”. Tryk på ”Søg og handl papirer” øverst. Du får nu mulighed for at fremsøge det papir, du ønsker at købe. Vælg det pågældende papir og gå ned til valgmuligheden ”Køb”. Hvis du har værdipapiret i forvejen, kan du blot trykke på det. Herefter kommer du ind på papirdetaljesiden, hvor du kan vælge at købe.

Bolig

Sådan ser du dit boliglån

Vælg ”Menu” og derefter ”Bolig”. Her kan du se dine boliglån, din kommende betaling, herunder renter og bidrag i år, samt lånedetaljer.

Pension

Sådan ser du din pensionsopsparing

Gå til ”Menu” og tryk på ”Pension”, så får du en oversigt over din samlede opsparing, og hvad du evt. har sparet op i forskellige pensionsselskaber.. Når du henter alle dine pensionsoplysninger, bliver oplysningerne sendt til Sydbank. Du kan herefter se alle dine pensioner i mobilbanken, og din rådgiver har også mulighed for at se dem.

Sådan deler du dine pensionsinfo med din rådgiver

Vælg ”Pension” i ”Menu”. Tryk på ”Opdater” øverst. Vælg ”Fortsæt”, når indsamlingen af data er færdig. Dine pensionsoplysninger bliver nu sendt til Sydbank, så din rådgiver kan se dem. Din rådgiver får dog ikke besked om, at du har hentet dine pensionsoplysninger, så hvis du gerne vil have rådgivning om din pension, så kontakt din rådgiver.

Skat

Sådan deler du dine skatteoplysninger med banken

Vælg ”Menu” og herefter ”Profil” og ”Indstillinger”. Her kan du vælge ”Send skatteoplysninger” og med MitID give Skatteforvaltningen samtykke til, at Sydbank får adgang til din årsopgørelse og de sidste seks måneders lønoplysninger.

Google Pay

Sådan får jeg Google Pay?

Dette gør du ved at vælge ”Menu”, ”Kort” og vælg det betalingskort, som du ønsker at tilknytte til Google Pay, og tryk ”Google Pay”.

Hvilke kort kan jeg bruge i Google Pay?

Som kunde i Sydbank kan du bruge dit Mastercard Dankort (Mastercard-delen), Mastercard og Visa/Dankort* (her betaler du automatisk med Visa-delen) til Google Pay.

Aldersgrænse

Kortholder skal være fyldt 16 år for at kunne tilmelde betalingskort til Google Pay. Denne aldersgrænse er defineret i Google`s retningslinjer.

Yderligere info

Læs mere om Google Pay

Apple Pay

Sådan får jeg Apple Pay?

Du skal tilmelde Apple Pay i Sydbanks Mobilbank. Dette gør du ved at gå ind under ”Kort” og vælg det betalingskort, som du ønsker at tilknytte til Apple Pay, og tryk ”Apple Pay”.

Hvilke kort kan jeg bruge i Apple Pay?

Du kan bruge Apple Pay, hvis du har Visa/Dankort, Mastercard-delen af Mastercard Dankort eller Mastercard. Undtaget er dog Mastercard Junior og Mastercard Business Deposit.

Aldersgrænse

Kortholder skal være fyldt 13 år for at kunne tilmelde betalingskort til Apple Pay. Denne aldersgrænse er defineret i Apple`s retningslinjer.

Yderligere info

Læs mere om Apple Pay

Samtykker og aftaler

Du kan tilgå dine samtykker og aftaler i Mobilbanken ved at vælge ”Menu” og herefter ”profil”. Vælg ”Samtykker og aftaler”, hvor du kan se hvilke samtykker og aftaler du har afgivet. Inde på de enkelte samtykker og aftaler kan du også slette dine samtykker.

Hjælp og åbningstider

Hvor kan jeg få hjælp til mobilbanken?

Har du spørgsmål eller problemer vedrørende mobilbanken, er du velkommen til at kontakte Sydbanks Hotline på 74 37 25 98 eller [email protected]. Hotline har åbent alle hverdage kl. 8-18.

Hvad er åbningstiden i mobilbanken?

Mobilbanken er åben hele døgnet, undtagen mellem kl. 3–5 om natten (natten til søndag er der lukket kl. 2–6).

Kontakt Sydbank

Sådan skriver du til din rådgiver eller kundeservice fra mobilbanken

Find kontaktoplysningerne på din rådgiver eller kundeservice under "Menu", "Kontakt". Tryk på brevikonet og skriv og send din besked.  

Sådan ser du dine meddelelser og dokumenter fra Sydbank i din Netboks

Tryk på indbakke-ikonet i bunden af appen. Vælg ”Beskeder” eller ”Dokumenter”, og læs dine beskeder og dokumenter fra Sydbank.

Ring til os

Hvis du vil undgå ventetid, kan du med fordel ringe til os inden kl. 10 eller efter kl. 17.

Kundeservice

Få hjælp, rådgivning og svar på dine spørgsmål.

Vi sidder klar alle ugens dage fra kl. 8 til 20.
[email protected]

  • 70 10 78 79

Hotline

Hotline kan hjælpe dig med tekniske problemer.

Vi sidder klar hverdage fra kl. 8 til 18.

  • 74 37 25 98