Legitimation og andre oplysninger

Hvorfor skal jeg vise legitimation?

Alle danske pengeinstitutter er med til at bekæmpe finansiering af terrorisme og hvidvask af penge. Det betyder, at vi som bank er underlagt en række krav. Vi skal for eksempel kunne dokumentere vores kunders identitet, og vi skal kunne redegøre for den måde, vores kunder bruger banken på. Disse krav til os påvirker samtidig vores kunder.

Er du privat kunde?

Som privatkunde i Sydbank skal du som udgangspunkt vise og aflevere en kopi af:

1. ”Billedlegitimation”, som sammenholdes med
2. ”Anden legitimation” med CPR-nr. samt dine adresseoplysninger, fx dit sundhedskort.

Oversigt over billedlegitimation i Sydbank

I Sydbank godkender vi følgende som billedlegitimation:

- Pas
- Kørekort (EU-EØS)
- Legitimationskort
- Dansk Blindesamfunds ID-kort

Oversigt over ”Anden gyldig legitimation” i Sydbank

I Sydbank godkender vi følgende som ”Anden gyldig legitimation”:

- Sundhedskort
- Dåbsattest, personattest eller navneattest med Cpr nr.

Har dit barn ikke billedlegitimation?

Har dit barn ikke gyldig billedlegitimation, kan du i stedet vise mindst 2 legitimationsdokumenter af typen ”Anden gyldig legitimation”.

Er du erhvervskunde?

For erhvervskunder skal vi have oplyst CVR-nr. samt have klarlagt ejerforhold og hvem, der kontrollerer virksomheden. Du skal derfor vise ejerbog eller lignende dokumentation for, hvem der ejer og kontrollerer virksomheden.

For de reelle ejere af en virksomhed gælder samme regler for legitimation som for privatkunder.

Er du foreningskunde?

Er du foreningskunde, skal kontaktpersonen for foreningen aflevere den ønskede dokumentation. Foreninger skal som udgangspunkt indlevere vedtægter, seneste generalforsamlingsreferat samt oplysninger om evt. CVR-nr. og de personer, som kan handle på vegne af foreningen.

Bor du i udlandet?

Bor du i udlandet, gælder der andre krav i forbindelse med legitimation, og du kan have andre former for legitimation. Du skal udover billedlegitimation og anden form for legitimation (se privatkunder ovenfor) aflevere dokumentation for din adresse.

Dokumentation skal være udfærdiget på enten dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk.

Sådan skal du aflevere din legitimation

I filialen

Tag billedlegitimation og anden form for legitimation med i banken, så tager vi en kopi.

Med sikker elektronisk post

Du kan også sende dine dokumenter til os elektronisk med sikker post via eBoks.

Start her

Med post

Send en kopi af billedlegitimation og en kopi af en anden form for legitimation til din rådgiver eller din Sydbank-filial. Du kan også sende din legitimation til kundeservice, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Hvornår skal du vise legitimation i banken?

Du vil desuden i visse tilfælde blive bedt om at vise legitimation, når du skal ordne dine bankforretninger i en af vores filialer – også selvom du allerede er kunde.

Du kan for eksempel blive bedt om at vise legitimation, når du

- Opretter et kontoforhold
- Indleverer kontanter
- Hæver større beløb
- Optræder som fuldmagtshaver eller kautionist

Hvornår benytter du banken?

Pengeinstitutterne er forpligtiget til at vide, hvad kunderne bruger banken til. Både når du bliver kunde i banken, og hvis din brug af banken ændrer sig. Som kunde i Sydbank vil du derfor opleve, at vi spørger dig om, hvad du skal benytte banken til, og i hvor stort omfang du vil bruge os.

Vil du vide mere?