Vi står klar med hjælp og vejledning

Det er smertefuldt at miste en partner eller et familiemedlem, og samtidig skal du midt i sorgen tage stilling til et væld af praktiske og økonomiske spørgsmål.

Her på siden har vi samlet en række links, formularer og gode råd, der gerne skulle gøre det nemmere for dig som pårørende.

Vælger du at benytte en bobestyrer, kan vedkommende hjælpe dig med at tage hånd om flere af opgaverne.

Kan du ikke finde det, du søger?

Kontakt din nærmeste Sydbank filial eller Sydbank Bobehandling på telefon: 74 37 90 40 eller e-mail: [email protected]

Du kan finde din nærmeste filial her

Bobehandling fra start til slut

Det skal du gøre:
Det sørger Sydbank for:

Banken får næsten altid automatisk besked

I 9 ud af 10 tilfælde får banken automatisk besked, men vi opfordrer alligevel til, at du som pårørende til en afdød Sydbank-kunde kontakter os og anmelder dødsfaldet. Der kan nemlig gå flere dage, inden vi får oplysningen fra CPR-registret.

Når en person dør, går alt, hvad den afdøde ejer, inklusive ejendele, penge i banken, regninger og aftaler, ind i et såkaldt "dødsbo."

Myndighederne får automatisk besked om dødsfaldet via en adresseliste. Sydbank ændrer afdødes adresse til "<Navnet på afdøde>s bo" og kontakter dødsboet ved at sende et brev til afdødes postadresse.

Banken spærrer konti, kort og netbank, og vi sletter alle automatiske og fremtidige betalinger.

Planlægning og betaling af begravelsen

Umiddelbart efter en persons død skal man udfylde en dødsanmeldelse på borger.dk og informere kirken i bopælsområdet om dødsfaldet.

Begravelsen bør normalt finde sted senest otte dage efter dødsfaldet, og mange pårørende vælger at bruge en bedemand.

Er det dig, der skal betale begravelsesomkostningerne

Som udgangspunkt er det den person, der bestiller begravelsen, der hæfter for regningen.

Hvis der er kontante midler (ikke værdipapirer) i boet, kan der betales rimelige begravelsesrelaterede regninger uden skifteretsattest.

Du må ikke bruge af beløb, der er indgået efter dødsfaldet, og er der gæld i boet, forbeholder banken sig ret til at modregne.

Arrangerer du begravelsen, kan du aflevere regningen til nærmeste Sydbank-filial.

Du kan også sende den til os digitalt på: [email protected] eller via e-Boks, eller med posten på følgende adresse: Sydbank, Bobehandling, Storegade 18, 6200 Aabenraa.

Husk at oplyse afdødes navn og CPR-nr.

Hvad sker der med betalingsaftaler?

Betalingsaftaler stoppes automatisk på afdødes konto og på evt. fælleskonti. Hvis du vil fortsætte, opsige eller ændre en betaling, skal du kontakte kreditorerne.  

Øvrige regninger

Du modtager et brev fra Sydbank, sendt til afdødes adresse, der orienterer dig om, at du først kan administrere boets midler, når du har en skifteretsattest.

Alle øvrige regninger (undtagen begravelsesrelaterede udgifter) kan derfor først betales af boets midler, når skifteretsattesten foreligger.

Man kan som arving vælge at lægge ud for regninger, men man er ikke forpligtet til det, før boet er udlagt.

I de tilfælde hvor man har regninger, som skal betales, kan man kontakte Skifteretten, der kan sætte en midlertidig bobestyrer på boet. 

Det skal du vide inden mødet med Skifteretten

Vi sender en proformaopgørelse med oplysning om afdødes engagement i banken på dødsdagen. (”Engagement i banken” omfatter hverken oplysninger om fast ejendom eller realkreditlån.)

Kontaktpersonen overfor Skifteretten kan logge på Skifteportalen (minskiftesag.dk) og finde den proformaopgørelse, banken har indsendt.

Sydbank sender en oversigt til Skifteretten over afdødes konti, lån og depoter i banken.

 

Vil du have en liste over økonomiske forhold?

Indtil der foreligger en skifteretsattest, er det kun kontaktpersonen i boet, der kan få oplysninger om den afdødes bankforhold.

Hvad sker der med afdødes hjem?

Arvingerne skal beslutte, om lejemålet opsiges, ejendommen sælges, eller om et familiemedlem ønsker at blive boende.

Skifteretsattest og fuldmagtshaver – giv besked til banken

Efter mødet med Skifteretten får du en skifteretsattest, der identificerer arvingerne i boet. Vi modtager ikke automatisk en kopi af attesten, så vi beder jer om at sende den til os.

Ved flere arvinger kan der udpeges en fuldmagtshaver, da det vil forenkle håndteringen af boets midler. I kan derved undgå, at alle arvinger skal underskrive ved dispositioner i boet. Vælger I denne løsning, skal I informere banken og sende skiftefuldmagterne til os.

Hvis der er givet fuldmagt, skal vi have billedlegitimation på fuldmagtshaver (ellers skal vi have på alle arvinger).

Vi modtager skifteretsattesten

Når vi modtager skifteretsattesten, legitimation og eventuelle fuldmagter fra arvingerne, registrerer vi i bankens system, hvem der har lov til at disponere og ændre boets adresse, så post kan sendes til den person, som kan disponere i boet.

Er der tale om uskiftet bo, overdrager vi almindelige indlånskonti til ægtefællens navn.

I privat skifte har fuldmagtshaver mulighed for netbankadgang. I privat skifte har man 12 måneder til at afslutte boet.

Ved bo-udlæg skal engagement afsluttes snarest muligt.

Pensionsordning – hvad sker der med den?

Pensionsordninger går normalt uden om boet.

Når du har modtaget skifteretsattesten, er der nogle vigtige opgaver, du skal udføre

Når skifteretsattesten er kommet, er der nogle vigtige opgaver, der skal udføres:

  • Lav en åbningsstatus af afdødes aktiver og gæld ved dødsfaldet, og send den til Skifteretten
  • Offentliggør en meddelelse i Statstidende (det kan Skifteretten hjælpe med). Kreditorer har herefter op til 8 uger efter offentliggørelsen til at indgive deres krav i boet.
  • Udarbejd en boopgørelse på datoen, hvor boet afsluttes.

Vi anbefaler, at regninger til kreditorer samt boskat og boafgift bliver betalt, inden arven fordeles.

Boet fordeles

Når du vil fordele boets midler, så send os oplysninger om fordelingen, inklusive reg.nr. og kontonummer for arvingerne.

Hvis der er værdipapirer i boet, skal vi vide, hvad der skal ske med dem. Skal de sælges? Eller skal arvingerne overtage dem? I så fald skal vi have oplyst CD-ident og VP depotnummer. Hvis værdipapirerne skal fordeles mellem flere arvinger, skal vi have oplysning om fordeling i hele antal styk.

Boet afsluttes

Når du er klar til at afslutte engagementet i banken, så giv os skriftlig besked.

Konti ophæves og fordeles

Vi giver besked, når boet er afsluttet fra vores side (altså når konti er ophævet, og indestående er fordelt). Vi vedhæfter afsluttende kontoudtog i vores afslutningsbrev.

Hvem kan vejlede dig, når du mister en pårørende?

Bedemanden kan hjælpe med alt det praktiske omkring dødsfald og begravelse. Mange bedemænd kan kontaktes døgnet rundt.

Skifteretten er den offentlige myndighed, som tager stilling til, hvordan boet skal fordeles. Der er forskellige former for skifte af et dødsbo. Du kan læse mere om skifteformerne her 

Banken håndterer afdødes konti, lån m.fl. De spærrer alle konti og kort.

Pensionsselskab udbetaler typisk uden om selve boet. I de fleste tilfælde administrerer pensionsselskabet også over evt. livsforsikring og sørger for udbetaling.

Advokat kan hjælpe med den juridiske og praktiske behandling af et dødsbo.

Har du brug for hjælp og vejledning?

Kontakt Sydbank Bobehandling på telefon 74 37 90 40 eller på e-mail: [email protected].

Vores telefoner er åbne:
Mandag til onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-16

Du kan sende dokumenter via din e-Boks. Her vælger du Sydbank som modtager, dernæst vælger du Bobehandling, hvor du anfører, hvilket dødsbo og hvad din henvendelse drejer sig om. 

Du er også altid velkommen til at kontakte en rådgiver.