Bobehandling

Dødsfald – Hvad kan banken hjælpe dig med?

Når du mister en af dine nærmeste, er der mange praktiske ting at tage stilling til i forbindelse med økonomi og arv. Vi har samlet informationer om nogle af de meste almindelige opgaver, som vi som bank for en afdød kan bidrage med. Informationerne ligger i en elektronisk brochure.

Læs brochuren om bobehandling

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvordan får banken besked?

Banken får automatisk besked, når en kunde afgår ved døden.

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvad foretager banken sig, når en kunde dør?

Når vi Sydbank får besked om et dødsfald, spærrer vi boets konti – herunder fælleskonti – depot, kort etc., så vi kan sikre boets midler. Hvis den afdøde havde givet fuldmagter, ophører de ved dødsfaldet.

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvordan får skifteretten oplysningerne om afdødes økonomi?

Banken sender en opgørelse til skifteretten over afdødes konti, depot mv., da skifteretten skal bruge disse oplysninger til at behandle boet.

Denne opgørelse koster 175,00 kr., og beløbet hæves på boets konto.

Såfremt man, som længstlevende ægtefælle, skal indsende tilsvarende oversigt, så kontakt venligst Bobehandling med henblik på fremsendelse af opgørelse. Der beregnes et gebyr på 175,00 kr. for denne opgørelse.

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvordan får jeg adgang til boets midler?

Er der midler til det i boet, kan banken eventuelt – som det eneste – hjælpe med at betale for begravelsesudgifter, før der foreligger en skifteretsattest.

Når der har været afholdt møde i skifteretten, udstedes en skifteretsattest, der fortæller, hvem der er boets arvinger. Når du har fået en skifteretsattest, får du adgang til boets midler. Hvis der er flere arvinger, kan det være en god ide med skiftefuldmagter, så der kun er en person, der administrerer boets midler – ellers skal alle arvinger underskrive, hver gang der skal foretages dispositioner i boet.

Du skal sende en kopi af skifteretsattesten til Sydbank, da vi ikke automatisk modtager den fra skifteretten - husk også at sende evt. skiftefuldmagter.

Hvis der er flere arvinger, og disse har afgivet fuldmagt, skal vi kun have billedlegitimation på fuldmagtshaver. Er der ikke afgivet fuldmagt, skal vi have billedlegitimation på alle arvinger.

Se her, hvordan Sydbank håndterer personoplysninger

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvad hvis der er gæld?

Når skifteretten har udstedt en skifteretsattest, kan arvingerne betale gælden.

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvad sker der, hvis den afdøde ejede fast ejendom?

Når skifteretten har udstedt en skifteretsattest, kan arvingerne sælge en evt. ejendom. Det vil være en god ide at tage kontakt til en rådgiver i Sydbank om indfrielse af eventuelle prioritetslån osv.

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvad sker der med den afdødes pensionsopsparing?

Når Sydbank modtager skifteretsattesten, og hvis afdøde havde en pensionsordning i Sydbank, tager Bobehandling kontakt til rette person med henblik på udbetaling af pensionsordningen. Ofte går pensionsordningerne udenom boet og skal derfor ikke vente på, at den øvrige del af boet bliver afviklet.

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Hvordan afslutter man opgørelsen af boet?

Når arvingerne er klar til at fordele midlerne i boet, er det vigtigt, at du oplyser fordelingsnøgle, reg.nr. og kontonr. på alle arvinger.

Er der værdipapirer i boet, skal vi have oplyst cd-ident (det kan dit pengeinstitut oplyse dig om) og depotnr.

Når boet er færdigbehandlet, vil du modtage besked fra os.

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk 

Har du brug for at vide mere?

Du kan kontakte Sydbank Bobehandling på telefon: 74 37 90 40 eller e-mail: bobehandling@sydbank.dk.

Du kan også sende via din e-Boks. Her vælger du Sydbank som modtager, dernæst vælger du Bobehandling, hvor du anfører, hvilket dødsbo samt hvad din henvendelse drejer sig om. 

Du er også velkommen til at kontakte en rådgiver.

Læs brochuren om bobehandling

Sydbank Bobehandling

Mandag til fredag: 8.30-16, torsdag dog til kl. 17
74 37 90 40
bobehandling@sydbank.dk