Den 1. oktober 2018 trådte en ny lov om forsikringsformidling i kraft. Reglerne har baggrund i EU’s forsikringsdistributionsdirektiv, også kaldet IDD (Insurance Distribution Directive).

De nye regler betyder blandt andet, at banken inden indgåelse af en forsikringsaftale skal give kunden adgang til en række bestemte oplysninger, herunder hvem banken samarbejder med og hvordan samarbejdet aflønnes.

Disse oplysninger fremgår af denne side

Har du spørgsmål til bankens formidling af forsikringer er du velkommen til at kontakte banken/din rådgiver eller nærmeste afdeling.