Formål og omfang

Ifølge loven om hvidvask er vi som bank forpligtet til at kende til vores kunder. Det betyder bl.a., at vi skal indhente oplysninger om jeres forenings økonomi, samt i hvilket omfang I forventer at bruge banken. Derfor er det vigtigt, at I som foreningskunde eller kommende foreningskunde i Sydbank udfylder følgende formål og omfangsskema. Alle felter er obligatoriske og skal udfyldes.

Formål og omfang

Bestyrelsesoversigt

I henhold til hvidvaskloven skal banken identificere eventuelle reelle ejere af foreningen. Er der ingen medlemmer i foreningen, der kan identificeres som reelle ejere, betragtes foreningens daglige ledelse som reelle ejere. Det vil sige foreningens bestyrelse – eller direktion, hvis foreningen har en sådan.

Bestyrelsesoversigt

Medlemsoversigt

Har foreningen 9 eller færre medlemmer, skal banken have oplysning om de enkelte medlemmer. Det skal vi for at kunne finde ud af, om der er et eller flere af medlemmerne, der alene - eller sammen med en nærtstående person - ejer eller kontrollerer mere end 25% i foreningen i overensstemmelse med hvidvasklovens definition af reelle ejere.

Kan ingen af medlemmerne identificeres som reelle ejere, betragtes foreningens bestyrelse – eller direktion, hvis foreningen har en sådan – som foreningens reelle ejere.

Medlemsoversigt

Send personlige oplysninger sikkert

Du skal benytte en sikker forbindelse, når du deler personlige oplysninger med banken. Du skal derfor uploade dokumenter (vedhæftede filer) til os via din NetBank. Har du ikke NetBank, skal du i stedet bruge e-Boks.

Læs mere her