Information til dig ved grænseoverskridende betalinger

EU-lovningen kræver, at vi som bank oplyser dig om, hvilke gebyrer du betaler, når du bruger dit kort i et andet EU-land.

Derfor modtager du nu en e-mail eller sms, når du første gang bruger dit kort i fysiske butikker eller pengeautomater i et EU-land. I e-mailen eller sms’en kan du se, hvilket kurstillæg banken beregner i forhold til den kurs, som er fastsat af den europæiske centralbank – ECB.

Flere beskeder til dig, hvis du krydser grænse og anvender en ny valuta

Det kan blive til flere beskeder, hvis du krydser grænserne indenfor EU, og samtidig betaler i nye valutaer. 

Tager du fx til Tjekkiet, så får du – første gang du bruger kortet – en besked fra banken, hvor du kan se, hvor stort kurstillægget er i procent i forhold til ECB´s kurs.

Hvis du bliver i landet, får du ikke flere beskeder. Men hvis du stadig er i landet efter månedsskiftet, får du en ny besked, første gang du bruger kortet efter den 1.

Og hvis du fx er på rundrejse og krydser flere grænser, får du en ny e-mail eller sms, med besked om kurstillægget, hvis du bruger dit kort i et nyt EU-land, der anvender en anden valuta end det forrige land. Fx hvis du samme dag tager videre fra Tjekkiet til Polen.

Sådan beregner vi prisen for dit køb – eksempel på køb i Tjekkiet i CZK

Eksempel på et køb på 895, 21 CZK

ECB kurs: 27,442229 (omregnet til DKK: 245,6661 kr.)

Kurstillæg (CZK): 2,84% (omregnet til DKK: 6,99 kr.)

Samlet pris i DKK:  252,65 kr., som bliver hævet på din konto.