Sydbank Mastercard med rejseforsikring

Hvad dækker forsikringen?

I Sydbank kan du få en rigtig god rejseforsikring på flere forskellige niveauer sammen med vores Mastercard. Afhængigt af hvilken korttype du vælger, dækker forsikringen bl.a. sygdom og lægeudgifter, hjemkaldelse, hjemtransport, afbestilling og erstatningsrejse.

På rejser sammen med dig som kortholder er din ægtefælle eller partner og dine hjemmeboende børn under 24 år dækket af forsikringen.

På rejser uden dig som kortholder skal din ægtefælle eller partner have et familiekort, og børn mellem 13 og 24 år skal have deres eget Mastercard Ung Debit med forsikring (dog ikke hvis de er hjemmeboende og rejser med familiekortholder).

Hvis uheldet er ude ...

Hvis uheldet skulle være ude, og du har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte SOS International på +45 44 74 50 00. Her kan du 24 timer i døgnet få personlig assistance af kompetente medarbejdere, der hjælper dig godt igennem processen.

  • Fås på flere forskellige niveauer
  • Adgang til personlig assistance døgnet rundt
  • Rejseforsikringen dækker også på skirejser

Dækning ifm. Covid-19

Vi holder naturligvis hele tiden øje med udviklingen og opdaterer denne side løbende.

Vigtigt! I alle tilfælde nedenfor gælder det, at hvis du ikke finder en løsning med rejsebureauet/selskabet og/eller ikke modtager en lovet kreditering senest 4 uger efter afrejsedato, skal du straks gøre indsigelse.

Afbestilling – Hvis du selv afbestiller en rejse (gælder ikke pakkerejser)

Hvis Udenrigsministeriet fortsat fraråder rejser til det land eller område, du skal rejse til, når afrejsedatoen nærmer sig, kan du afbestille din rejse og få erstatning fra afbestillingsforsikringen.

Du skal først kontakte flyselskab, hotel eller ferieboligudlejer for at undersøge muligheden for at få pengene tilbage. Er det ikke muligt, skal du bede om skriftlig dokumentation for afslaget.

Ønsker du kun en kontant erstatning, selvom du bliver tilbudt et alternativ (fx voucher, gavekort eller erstatningsrejse), er du fortsat berettiget til erstatning.

Indsigelse via dit Mastercard eller Visa/Dankort

I første omgang skal du kontakte bankens indsigelsesafdeling, som vil tage stilling til din mulighed for at få erstatning via indsigelse på dit Mastercard eller Visa/Dankort.

Det er vigtigt, at du gør indsigelse hurtigst muligt efter at din afrejsedato er passeret. Du kan også lave indsigelse inden afrejsedato, hvis rejsen er annulleret.

Søg om indsigelse her

Rejseforsikringen tilknyttet Sydbank Mastercard

Kan du ikke få erstatning ved at gøre indsigelse, kan du benytte din rejseforsikring tilknyttet Sydbank Mastercard.

Indsend Skadesanmeldelse

Afbestilling – Hvis flyselskabet aflyser en rejse

Indsigelse via Mastercard eller Visa/Dankort

Hvis flyselskabet aflyser rejsen, skal du rette krav mod flyselskabet eller den billetportal, hvor billetten er købt. Du har som forbruger ret til at få pengene tilbage, hvis der ikke leveres den vare, der er betalt for. Ifølge gældende EU-lovgivning er du ikke forpligtet til at tage imod gavekort eller voucher til senere brug.

Hvis flyselskabet eller en evt. billetportal skriftligt meddeler, at de ikke vil betale erstatning, men fx kun give en voucher, skal du kontakte bankens indsigelsesafdeling, som vil tage stilling til din mulighed for at få erstatning via indsigelse på dit Mastercard eller Visa/Dankort.

Det er vigtigt, at du gør indsigelse hurtigst muligt efter at din afrejsedato er passeret. Du kan også lave indsigelse inden afrejsedato, hvis rejsen er annulleret.

Søg om indsigelse her

Rejseforsikringen tilknyttet Sydbank Mastercard

Som udgangspunkt dækker afbestillingsforsikringen ikke, hvis flyselskabet aflyser rejsen. Men kan du ikke få erstatning ved at gøre indsigelse, og har du et Sydbank Mastercard med rejseforsikring, vil Topdanmark dog vurdere, om du ekstraordinært kan få erstatning, hvis flyselskabet eller billetportalen skriftligt meddeler, at de ikke vil betale erstatning, men fx kun give en voucher.

Har du fået aflyst hotelophold mv., og kan du ikke få pengene tilbage, vil Topdanmark også her vurdere, om du ekstraordinært kan få erstatning.

Vær opmærksom på, at Topdanmark først kan tage stilling til dækningen tidligst tre dage inden afrejsen.

Indsend Skadesanmeldelse

Afbestilling – Specielt for pakkerejser

Hvis du har købt en pakkerejse, der er aflyst, eller som går til et land, hvor indrejse frarådes, er det rejsebureauet eller det selskab, hvor pakkerejsen er købt, der skal dække afbestillingen. I henhold til Lov om pakkerejser § 15, stk. 2. har du ret til at få samtlige beløb refunderet hos rejsearrangøren. Ifølge gældende EU-lovgivning er du heller ikke her forpligtet til at tage imod gavekort eller voucher til senere brug.

Indsigelse via dit Mastercard eller Visa/Dankort

Hvis rejsebureauet eller det selskab, hvor pakkerejsen er købt meddeler, at de ikke vil betale erstatning men kun give fx en voucher, skal du kontakte bankens indsigelsesafdeling, som vil tage stilling til din mulighed for at få erstatning via indsigelse på dit Mastercard eller Visa/Dankort. Dette gælder også, hvis det kun er en del af pakkerejsen, fx flybilletterne, der er aflyst.

Det er vigtigt at du gør indsigelse hurtigst muligt efter at din afrejsedato er passeret. Du kan også lave indsigelse inden afrejsedato, hvis rejsen er annulleret.

Hvordan er du dækket på rejser?

Udenrigsministeriet opdaterer løbende rejsevejledningen. Vejledningen er baseret på et forsigtighedsprincip og mange af sommerens feriedestinationer vil derfor fortsat være frarådet.

Din rejseforsikring dækker som normalt – også hvis du bliver smittet med coronavirus - på rejser til de lande, der er åbnet op for. Følg med i rejsevejledningen på um.dk.

Vælger du at rejse alligevel?

Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Vælger du at trodse anbefalingerne og rejser alligevel, skal du være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker skader ved rejser til områder, som danske myndighed fraråder personer at rejse til, hvis skaden er en direkte eller indirekte følge af tilstanden i området. Du vil således under normale omstændigheder ikke være dækket ved direkte eller indirekte skader relateret til Covid-19, men dog dækket for øvrige skader.

Det er dog ekstraordinært besluttet, at vi også hjælper dig indenfor EU samt Storbritannien, Schweiz og Lichtenstein, hvis du skulle blive smittet med coronavirus. Her er du nemlig i forvejen dækket af det blå EU-sygesikringskort, og vi kan få dig sikkert hjem, hvis det skulle blive nødvendigt. Rejseforsikringen dækker derimod ikke:

  • Hvis du skal evakueres eller tager hjem før tid på grund af en ny bølge af coronasmitte
  • Ødelagte feriedøgn, som skyldes coronavirus og eventuel evakuering eller førtidig hjemrejse
  • Ekstraudgifter, som direkte eller indirekte skyldes, at din rejse bliver ufrivilligt forlænget – fx fordi dit fly er aflyst, grænserne lukkes, eller du kommer i karantæne. Bliver din rejse ufrivilligt forlænget, vil du dog fortsat være dækket, hvis du bliver syg eller kommer til skade, indtil du igen kan rejse hjem til Danmark
  • Ekstraudgifter, som skyldes, at din rejse bliver afbrudt eller på anden måde ændret som følge af restriktioner på rejsedestinationen – fx genhusning eller forlængelse af hotelophold ved karantæne
  • Ekstraudgifter, som ikke vil være der under normale forhold

Du skal være indstillet på, at Topdanmarks og Rejsehjælps muligheder for assistance i sådan et område kan være stærkt begrænsede og underlagt særdeles restriktive regler. Topdanmarks udgifter er begrænset til, hvad der dækkes under normale forhold.

Specielt for Erhvervsrejser

Ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledning anses erhvervsrejser ofte for at være nødvendige rejser, derfor kan erhvervsrejsende som udgangspunkt godt rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, om en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Der kan dog være andre årsager end COVID-19-pandemien til, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til et land. Virksomheden skal derfor fortsat orientere sig i rejsevejledningen, inden man rejser.

Rejseforsikringen dækker, hvis rejsen har været nødvendig, men du skal være indstillet på, at Topdanmarks og Rejsehjælps muligheder for assistance i sådan et område kan være stærkt begrænsede og underlagt særdeles restriktive regler. Topdanmarks udgifter er begrænset til, hvad der dækkes under normale forhold.

Har du spørgsmål om dækningen med din Sydbank Mastercard rejseforsikring til en allerede planlagt rejse?

Kontakt Topdanmark på 44 74 70 61 (hverdage 8 – 16).