Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg gerne vil ud at rejse?

Den generelle farvemarkering af verdenskort og ugentlige opdateringer er ophørt.

Det er nu igen kun den generelle sikkerhedssituation (og ikke Covid-19), der afgør farven på rejsevejledningen (grøn, gul, orange, rød). Udenrigsministeriet vil dog fortsat kunne tage den røde farve i brug ved ny bekymrende variant af Covid-19.

Der gælder dog stadig lokale indrejseregler i mange lande, og det er derfor vigtigt, at du orienterer sig om rejserestriktioner på ambassadernes hjemmeside.

Følg Udenrigsministeriets rejsevejledninger på um.dk og sørg for at sætte dig ind i reglerne, der gælder for de lande, du skal igennem på din rejse.

På rejsen

Hvordan er du dækket, hvis du tager afsted uden at være færdigvaccineret?

Vi anbefaler, at du altid følger anbefalingerne fra myndighederne. Vi dækker dog som normalt, hvis du kommer til skade eller bliver syg på rejsen, uanset om du er færdigvaccineret eller ej.

Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg får coronavirus på min rejse?

Hvis du bliver testet positiv for coronavirus, dækker vi på samme måde som ved enhver anden sygdom – udgifter til lægebehandling, feriekompensation osv.

Vi dækker ikke, hvis du var syg, allerede før du tog afsted.

Dækker min rejseforsikring coronatest i udlandet?

Hvis du har været i nærkontakt med en, der er smittet med coronavirus, og derfor skal testes, dækker forsikringen kun udgiften, hvis testen efterfølgende viser, at du har coronavirus.

Udenrigsministeriet fraråder, at man rejser til orange og røde lande, og vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Dækkker rejseforsikringen ved karantæne?

Hvis myndighederne sætter dig i karantæne pga. coronavirus, mens du er i udlandet, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter, der går udover den oprindelige rejseperiode – det vil sige udgifter til kost og logi og evt. en ny hjemrejse.

Afbestilling

Dækker I, hvis jeg får en positiv coronatest inden min afrejse?

Ja, vi dækker, hvis din positive coronatest er mindre end 72 timer gammel før din afrejse, og landet, du skal rejse til, kræver en negativ test.

Dækker afbestillingsforsikringen, hvis min pakkerejse bliver aflyst?

Hvis din pakkerejse bliver aflyst, er det dit rejsebureau eller det selskab, som du har købt pakkerejsen hos, der skal dække afbestillingen. Ifølge lov om pakkerejser § 15, stk. 2 har du ret til at få samtlige beløb refunderet hos din rejsearrangør. Kontakt derfor det rejsebureau eller selskab, som du har købt pakkerejsen hos, for at få erstattet din rejse. 

Vær opmærksom på, at du ifølge EU-lovgivningen ikke er forpligtet til at tage imod et gavekort eller en voucher i stedet for penge.

Se også afsnittet om mulighed for indsigelse for at få erstattet din rejse.

Indsigelse via dit Mastercard eller Visa/Dankort*

I første omgang skal du kontakte bankens indsigelsesafdeling, som vil tage stilling til din mulighed for at få erstatning via indsigelse på dit Mastercard eller Visa/Dankort*.

Det er vigtigt, at du gør indsigelse hurtigst muligt efter at din afrejsedato er passeret. Du kan også lave indsigelse inden afrejsedato, hvis rejsen er annulleret.

Søg om indsigelse her 

* I løbet af 2022 udgår Visa/Dankort som betalingskort i Sydbank – og til gengæld tilbyder vi et nyt og opgraderet kort: Mastercard Dankort. Du kan læse mere om ændringen og Mastercard Dankort på sydbank.dk/nytkort.

Rejseforsikringen tilknyttet Sydbank Mastercard:

Kan du ikke få erstatning ved at gøre indsigelse, kan du benytte din rejseforsikring tilknyttet Sydbank Mastercard.

Indsend Skadesanmeldelse

Dækker afbestillingsforsikringen min feriebolig?

Du skal først kontakte ferieboligudlejeren for at aftale muligheden for at ombooke eller få pengene tilbage. Er det ikke muligt, skal du bede om skriftlig dokumentation for afslaget.

Dækker min afbestillingsforsikring, hvis der indføres karantænekrav på rejsemålet?

Ja, vi dækker, hvis der kommer et karantænekrav, efter du har bestilt rejsen - dog ikke ved pakkerejser.

Dækker afbestillingsforsikringen, hvis jeg bliver syg af vaccinen?

Ja, afbestillingsforsikringen dækker som hvis det var enhver anden akut opstået sygdom.

Kan jeg afbestille hvis jeg ikke når af blive færdigvaccineret inden afrejsen?

Det er dit eget ansvar, at du er færdigvaccineret, hvis det er et krav i det område, du skal rejse til. Forsikringen dækker derfor ikke, medmindre du af medicinske årsager ikke må modtage vaccinen. Det er en betingelse for dækning, at kravet om færdigvaccination er kommet. efter du har bestilt rejsen.

Hvad gør jeg, hvis flyselskabet aflyser en rejse?

Forsøg at finde en løsning med selskabet, hvis dette ikke er muligt, og/eller du ikke modtager en lovet kreditering senest 4 uger efter afrejsedato, skal du gøre indsigelse.

Indsigelse via Mastercard eller Visa/Dankort*

Hvis flyselskabet aflyser rejsen, skal du rette krav mod flyselskabet eller den billetportal, hvor billetten er købt. Du har som forbruger ret til at få pengene tilbage, hvis der ikke leveres den vare, der er betalt for. Ifølge gældende EU-lovgivning er du ikke forpligtet til at tage imod gavekort eller voucher til senere brug.

Hvis flyselskabet eller en evt. billetportal skriftligt meddeler, at de ikke vil betale erstatning, men fx kun give en voucher, skal du kontakte bankens indsigelsesafdeling, som vil tage stilling til din mulighed for at få erstatning via indsigelse på dit Mastercard eller Visa/Dankort*.

Det er vigtigt, at du gør indsigelse hurtigst muligt efter at din afrejsedato er passeret. Du kan også lave indsigelse inden afrejsedato, hvis rejsen er annulleret.

Søg om indsigelse her

* I løbet af 2022 udgår Visa/Dankort som betalingskort i Sydbank – og til gengæld tilbyder vi et nyt og opgraderet kort: Mastercard Dankort. Du kan læse mere om ændringen og Mastercard Dankort på sydbank.dk/nytkort.

Rejseforsikring tilknyttet Sydbank Mastercard:

Som udgangspunkt dækker afbestillingsforsikringen ikke, hvis flyselskabet aflyser rejsen. Men kan du ikke få erstatning ved at gøre indsigelse, og har du et Sydbank Mastercard med rejseforsikring, vil Topdanmark dog vurdere, om du ekstraordinært kan få erstatning, hvis flyselskabet eller billetportalen skriftligt meddeler, at de ikke vil betale erstatning, men fx kun give en voucher.

Har du fået aflyst hotelophold mv., og kan du ikke få pengene tilbage, vil Topdanmark også her vurdere, om du ekstraordinært kan få erstatning.

Vær opmærksom på, at Topdanmark først kan tage stilling til dækningen tidligst tre dage inden afrejsen.

Indsend Skadesanmeldelse