Valutaspecialisten: “Jeg hjælper kunderne med at være på forkant”

Mere end 30 års erfaring fra de internationale valutamarkeder giver Sydbanks seniordealer en særlig indsigt i erhvervskundernes behov på valutafronten.

Af Martin Kjærsgaard Nielsen, finansjournalist

Når en dansk virksomhed køber råvarer i USA og sælger sine produkter på det norske eller svenske marked, bliver virksomheden følsom overfor kursudsving i flere forskellige valutaer. Samtidig bliver virksomheden indirekte spekulant på valutamarkederne uanset om den ønsker det eller ej.

Valutaeksponeringen kan være forbundet med forskellige risici, som  virksomheden ikke er interesseret i. Derfor vil man typisk søge at afdække disse risici, ofte efter rådgivning af valutaspecialister som Else Tranekær, der er seniordealer i Sydbank med mere end 30 års erfaring.

“Rådgivningsdelen fylder meget, og jeg er i dialog med erhvervskunderne en stor del af dagen. For hver enkelt kunde er det relevant at have indblik i mulige valutastrategier, og vi identificerer løbende risici og drøfter, hvordan kunden kan afsikre valutarisikoen og reducere følsomheden overfor udsving,” siger Else Tranekær, der har et nært samarbejde med Sydbanks makroøkonomer.

Udover rådgivningsdelen står hun bl.a. for at eksekvere kundehandler, overvåge den løbende udvikling på de globale valutamarkeder og pleje det tætte partnerskab med Sydbanks erhvervsrådgivere i Aarhus, Aalborg og Vejle, hvor hun indgår som specialist. Seniordealeren prioriterer også at være på kundebesøg et par gange om ugen.

“Det er ekstra givende at møde kunderne på deres hjemmebane. Det hjælper med at sætte mig ind i kundernes behov og specifikke situation, og det er med til at underbygge den tillid, der er afgørende for et succesfuldt samarbejde,” forklarer Else Tranekær.

Forretningsforståelse, professionalisme og højt serviceniveau er blandt de faglige værdier, som seniordealeren lægger størst vægt på, forklarer hun.

“Det er forudsætninger for at være tæt på kunderne og afgørende for at hjælpe dem til at være på forkant. Ambitionen er at sikre, at kunderne altid har adgang til kvalificeret hjælp til at dække deres behov,” tilføjer hun.

Risikoafdækning på valutafronten er i sidste ende med til at give den enkelte erhvervskunde en højere grad af budgetsikkerhed, hvilket ofte ligger både økonomiafdeling og topledelse på sinde.

Hvordan holder du dig opdateret?

“Jeg følger løbende valutakurser via Reuters, og derudover har jeg stor gavn af sparring og vidensdeling med mine kolleger i afdelingen.”

Hvad er en god arbejdsdag for dig?

“En travl dag på valutamarkedet med gode bevægelser, der giver kunderne mulighed for at afsikre deres valutarisici til gavn for deres forretningscase.”

Blå bog

  • 55 år
  • Bor i Vejle
  • Arbejdskarriere i Markets-området i Sydbank

Ekspertområde

Specialist i valutarådgivning af erhvervskunder, herunder valutastrategi, FX forward og FX risk

Karriere

1987-

Seniordealer, Sydbank

Elses favoritter

Yndlingsnøgletal

Nej, for et enkelt nøgletal kan ikke stå alene. Det giver bedre mening at anlægge en mere helhedsorienteret tilgang til de makroøkonomiske forhold.

Investerer du selv?

Ja, mit fokus er på danske aktier.

Boligfinansiering

Variabel rente.

Motion

Jeg har undervist i rygtræning i ca. 20 år, hvilket er et glimrende supplement til min hverdag, der kan bære præg af stillesiddende arbejde.

Fritid

Jeg holder meget af at være social med familie og venner, og derudover jeg glad for en lang gåtur.

Primære nyhedsmedier

Dagbladet Børsen og borsen.dk

Læsestof

Jeg sætter stor pris på en god krimi

Rejsemål

Sommerferien tilbringer jeg typisk i Lønstrup, og så napper jeg en pilates-tur til Kreta i Grækenland hvert år.

Den store oplevelse

For et par år siden var jeg på rundrejse i New Zealand. Det hører til blandt toppen af mine rejseoplevelser.

 


Næste artikel