Makroøkonom Søren V. Kristensen tager temperaturen på boligrenterne

De danske boligrenter er fortsat ekstremt lave og har været det hele vejen gennem 2018. Faktisk er renterne på nogle løbetider faldet yderligere i løbet af året. Det er sket på trods af, at de store centralbanker i både Europa og USA har taget yderligere skridt i retningen af en strammere pengepolitik.

I USA er man kommet længst i den proces. Her har den amerikanske forbundsbank (Fed) nu hævet renten otte gange siden 2015, og samtidig suger Fed 50 mia. dollars ud af økonomien hver eneste måned. Det trækker i retning af højere renter, og det kan mærkes hos de amerikanske husholdninger, der nu betaler omkring fem procent i rente på deres fastforrentede boliglån.

Uro omkring Italien lægger en dæmper på de danske renter

Indtil videre har det dog ikke for alvor smittet af på de danske boligrenter. Det skyldes bl.a. uroen omkring den italienske finanslov, der endnu engang har skabt en usikkerhed om holdbarheden af den europæiske fællesvaluta – euroen. Når det sker, søger investorerne sikker havn i Danmark og herunder danske realkreditobligationer. På den måde lægger den nuværende uro omkring Italien en dæmper på de danske renter.

Det ændrer dog ikke på, at centralbankerne fortsat bevæger sig med små skridt mod en strammere pengepolitik. Det gælder også i eurozonen, hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) ad flere gange har trappet ned på opkøbene af obligationer for nye penge. ECB planlægger at afslutte opkøbene helt ved udgangen af året. På den måde forsvinder en del af det kunstige åndedræt, som centralbanken har kastet ud over de finansielle markeder i løbet af de seneste år. Det vil efter vores vurdering forstærke den tendens, vi har set i løbet af 2018, hvor udsvingene i både renterne og aktiekurserne har været markant større end i 2017.

Kurs mod højere renter?

Kursen er altså sat mod gradvist højere renter. Vi forventer dog, at renterne kun vil stige i et meget begrænset omfang i løbet af det kommende år. Man skal dog være opmærksom på, at det pengepolitiske pendul langsomt er ved at svinge over mod højere renter.

Samtidig skal man også være opmærksom på, at renterne fremover kan begynde at svinge lidt kraftigere, end vi har været vant til i gennem de seneste par år. Derfor kan rentestigningerne også komme hurtigt. Vores hovedscenarie er dog, at vi gradvist vil se en anelse højere renter. På helt kort sigt forventer vi dog en ret flad udvikling i de danske renter og måske endda mindre rentefald indtil, der falder mere ro over situationen omkring Italien.

Hvad betyder rentemiljøet for dig og dit boliglån? Få Sydbanks aktuelle låneanbefalinger

  • Med de nuværende lave renter på 30-årigt fastforrentet lån på 2%, anbefaler vi generelt vores boligejere at vælge et 30-årigt fastforrentet lån. Det giver tryghed for boligejerne, at deres månedlige ydelse er fastsat, hvis renterne skulle begynde at stige.
  • Har man et boliglån, hvor man betaler en rente på 3% eller højere er det stadig aktuelt for boligejerne at nedkonvertere til en lavere rente, og måske endda kortere løbetid.
  • Er man til et variabelt lån anbefaler vi F5-lån. Renten er stadig lav og man får en vis sikkerhed, da renten er fastlåst i 5 år.

Læs mere om Sydbanks låneanbefalinger


Næste artikel