Danske virksomheder har lige nu historisk gode muligheder for at søge tilskud til grøn omstilling, digitalisering og andre projekter

Af Erhvervsøkonom Morten Laugesen
Tlf. 74 37 22 52 • morten.laugesen@sydbank.dk
Merchant Bank 

Der er i Danmark en lang række støtte- og tilskudsordninger målrettet små og mellemstore virksomheder, og der er kun kommet flere til i kølvandet på coronakrisen, hvor der fra politisk side har været stort fokus på at holde gang i de økonomiske hjul.

Med midler fra EU's store genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU-program – er der blandt andet afsat 600 millioner kroner til et nyt, stort tilskudsprogram, der er blevet døbt Virksomhedsprogrammet.

Virksomhedsprogrammet består af flere forskellige puljer, der er inddelt i fire spor, hvilket indebærer, at der kan søges om tilskud til eksport, grøn omstilling og digitalisering, ligesom der kan søges om tilskud til ansættelsen af en såkaldt vækstpilot, der kan hjælpe med en konkret omstillingsopgave i virksomheden.

Virksomhedsprogrammet åbnede for ansøgninger i september, og der har allerede været så stor interesse for programmet, at der er lukket for ansøgninger til enkelte puljer i programmet. Virksomhedsprogrammet indeholder dog en reserve på 190 millioner kroner, der også vil blive rullet ud til gavn for virksomhederne.

Få hjælp til ejerskifte

Virksomhedsprogrammet er langt fra den eneste ordning, som danske virksomheder har mulighed for at søge tilskud fra.

Eksempelvis har virksomheder med fem til 249 ansatte mulighed for at søge om støtte til eksport og international samhandel gennem programmet SMV:International. Foruden tilskud til individuel rådgivning får SMV’er med dette program også mulighed for at deltage i en række workshops og markedsbesøg, der er målrettet bestemte brancher. På den måde kan deltagelse i dette program også være med til at styrke virksomhedens netværk.

Med ordningen SMV:Pro er det muligt for ejerledede virksomheder at søge om op til 100.000 kroner i tilskud til rådgivning i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte i virksomheden.

Danske virksomheder har ligeledes flere muligheder for at søge om støtte til grøn omstilling. Gennem Virksomhedsprogrammet kan der eksempelvis både søges om støtte til rådgivning og investeringer i den grønne omstilling.

Hos Energistyrelsen er det ligeledes muligt at søge om midler fra Erhvervspuljen, der yder tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan for eksempel være udskiftning af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Private virksomheder inden for næsten alle brancher kan søge om tilskud fra Erhvervspuljen, der dækker op til 50 procent af omkostningerne til et energispareprojekt.

For få virksomheder er opmærksomme på tilskudsmuligheder

På trods af de mange forskellige støtte- og tilskudsordninger, der er i Danmark, er der mange virksomheder, der ikke er opmærksomme på mulighederne.

En rundspørge foretaget af Epinion for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse viser således, at det er under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder, der har kendskab til landets seks tværkommunale erhvervshuse, der som de centrale aktører i det danske erhvervsfremmesystem administrerer en lang række tilskudsordninger.

Netop Erhvervshusene er ellers et godt sted at starte, hvis man som virksomhedsleder gerne vil have et overblik over de tilskudsmuligheder, der er i Danmark. Erhvervshusene huser nemlig en lang række specialiser, der står klar med vejledning og sparring om, hvilke muligheder der er relevante for den enkelte virksomhed.

Derudover kan det også være en god idé at tjekke mulighederne for erhvervsrådgivning i virksomhedens kommune.

Det er også muligt at finde information om en lang række støtte- og tilskudsordninger på Virksomhedsguiden.dk.

Denne analyse er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne analyse må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.


Næste artikel