Dødvande er forvandlet til fremgang på sommerhusmarkedet ved makroøkonom Søren V. Kristensen

Fremgang på sommerhusmarkedet

Priserne på sommerhuse faldt i kølvandet på finanskrisen drastisk og kraftigere end det øvrige boligmarked. Sidenhen fladede priserne på det generelle boligmarked ud, hvorefter de er steget ganske betragteligt i løbet af de seneste år. I samme periode har priserne på sommerhuse levet en mere omtumlet tilværelse, men nu ser udviklingen ud til at være vendt. I slutningen af fjerde kvartal 2017 steg priserne på sommerhuse mere end priserne på almindelige huse. Vi forventer, at priserne på sommerhuse vil fortsætte de seneste takter og bevæge sig i opadgående retning i den kommende tid.

Efter finanskrisen dykkede priserne på sommerhuse med næsten 30 procent. Det er markant mere end prisen på rækkehuse og villaer, der i samme periode faldt med lidt mere end 20 procent. Samtidig nåede det generelle boligmarked bunden allerede i midten af 2012, mens markedet for sommerhuse først to år senere fik bremset prisfaldet.

Figur 1: Boligpriser, indekseret og sæsonkorrigeret. Priserne på sommerhuse vokser lige nu hurtigere end priserne på almindelige huse

Det vidner om, at markedet for sommerhuse blev endnu hårdere ramt af finanskrisen end det generelle boligmarked. Samtidig med, at sommerhusmarkedet først i slutningen af 2017 har fået fast grund under fødderne. Det kan i nogen grad tilskrives, at finanskrisen barberede en stor del af danskernes friværdier samtidig med, at tusindvis af danskere mistede deres job.

Det betød, at væsentlig færre danskere havde lidt ekstra på kistebunden, som de kunne investere i et sommerhus. Derfor faldt priserne på sommerhuse sammen med det øvrige boligmarked, men frøs i de efterfølgende år fast, eftersom mange danskere brugte spareskillingerne på at afdrage på eksisterende gæld, fremfor at stifte ny gæld.

Priser på sommerhuse stiger mere end på villaer og rækkehuse

Men ovenpå flere kvartaler med stabiliserende tendenser på sommerhusmarkedet, så ser markedet for sommerhuse nu for alvor ud til at være tøet op. Kursen ser ud til at være slået ind på en sti med relativt pæne prisstigninger. Faktisk stiger priserne på sommerhusene nu hurtigere end priserne på rækkehuse og villaer. I fjerde kvartal 2017 steg priserne med omkring 6,5 procent sammenlignet med samme periode i 2016. Det vidner om, at sommerhusmarkedet har bevæget sig ud af dødvandet og nu er i gang med at indhente det tabte.

Figur 2: Antal salg af sommerhuse, sæsonkorrigeret. Aktiviteten har været stigende gennem længere tid, og er nu på samme niveau som før finanskrisen.

Et andet lyspunkt, der også viser, at markedet for sommerhuse er ved at tø op, er antallet af salg. I de seneste kvartaler er der i hvert kvartal solgt mere end 1600 sommerhuse, og det er faktisk ikke sket siden 2006, hvor de mange salg også var forbundet med store prisstigninger. Det peger på, at flere og flere danskere nu igen har lyst til og mod på at købe et sommerhus. Det vil med stor sandsynlighed fortsætte med at smitte af på priserne i de kommende kvartaler.

Generel fremgang i dansk økonomi giver medvind i sommerhusområderne

En udvikling med flere salg og de første tegn på mere vedholdende prisstigninger stemmer fint overens med den generelle udvikling i dansk økonomi. Priserne på både huse og lejligheder er nemlig stigende, og derudover buldrer beskæftigelsen frem. Da lønningerne samtidig stiger hurtigere end priserne, får mange danskere flere penge mellem hænderne hver måned.

Det er dog ikke kun opsvinget i dansk økonomi, der har leveret medvind i de danske sommerhusområder. Politikerne har også sørget for at forbedre vilkårene for sommerhusmarkedet. Primært ved at hæve grænsen for, hvor stor en andel af sommerhuset man kan belåne gennem realkreditlån. Grænsen er nemlig flyttet fra 60 procent til 75 procent af boligens værdi. Det er naturligvis også en af forklaringerne på den pæne fremgang.

Flere kan få bedre råd til at købe sommerhus

Samlet set betyder det, at danskerne nu har bedre råd og derfor måske også mere mod på at anskaffe sig et sommerhus i de kommende år. De potentielle købere og dermed priserne på sommerhuse vil samtidig få medvind af lave renter, som vi forventer kun vil stige i begrænset omfang i den kommende tid. Derfor er fundamentet for, at sommerhusmarkedet kan opleve en vedvarende fremgang, nu langt om længe til stede. Kraftigt stigende renter er dog en trussel mod den fortsatte prisfremgang.

Vi forventer, at priserne på sommerhuse vil fortsætte med at stige i de kommende år. Vi forventer også, at priserne vil stige en anelse hurtigere end vi ser på resten af boligmarkedet.

Tjek vores gode råd om sommerhuskøb

Få rådgivning


Næste artikel