Sommerferie uden forsikring og de rigtige kort kan blive en dyr fornøjelse

Når du pakker til sommerferien i udlandet, skal du huske at pakke to betalingskort, det blå sygesikringskort og en rejseforsikring. Tjek hævegrænserne på dine betalingskort inden afgang.

Af Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom, Sydbank 

Der er mange ting, der skal være styr på, inden turen går udenfor Danmarks grænser. Jeg har nedenfor samlet en række gode råd til ferien.

Er der power nok i dit betalingskort?

Der er hvert år danskere, der får sig et mindre chok, når betalingskortet pludselig ikke virker, selvom der er penge på kontoen.  

Rejser du i udlandet med kun et Visa/Dankort, skal du være opmærksom på, at der er en forbrugsgrænse på i alt 25.000 kr. pr. løbende 30 dage, uanset hvor mange flere penge der står på kontoen.

Der kan også højst hæves lokal valuta i automaten svarende til 2.000 kr. pr. døgn. Der er til gengæld ingen daglig begrænsning, når kortet bruges til betalinger i butikker, på hoteller osv., når man blot holder sig indenfor forbrugsgrænsen pr. løbende 30 dage.

Visa/Dankort er et internationalt anerkendt betalingskort, men ikke et kreditkort. Lejer man bil i udlandet, kan man derfor opleve, at de ikke modtager kortet.

Skal man leje bil, bør man have et kreditkort, fx et Mastercard, hvor der også ofte er tilknyttet en rejseforsikring. Rejser man med et Mastercard i udlandet, er hævegrænserne meget høje pr. dag og pr. løbende 30 dage. Så slipper man for betalingsproblemer. Tjek kortets hævegrænser inden afrejsen. Hos Sydbank eller hos din egen bank ser du hævegrænserne ved at søge på hæve- og forbrugsgrænser

Danske kroner eller den lokale valuta?

Når du betaler med kortet eller hæver kontanter, skal du passe på, at du ikke

kommer til at vælge at betale beløbet i danske kroner i udlandet, når du godkender betalingen. Fælden er, når terminalen eller pengeautomaten også viser prisen i danske kroner. Du har ret til at vælge, og du skal altid vælge lokal valuta. Det giver dig nemlig den mest favorable kurs.

Rejs aldrig uden rejseforsikring

Det blå EU-sygesikringskort skal med i pungen, hvis uheldet er ude. Kortet giver basis-dækning i landets offentlige sundhedsvæsen ved sygdom og kun i Europa, men ikke på turen til fx Tyrkiet. Der er der behov for en rejseforsikring.

Rejser du uden rejseforsikring og nøjes med den dækning, du evt. kan få via din indboforsikring, risikerer du at få ødelagt både ferie og privatøkonomi, hvis du bliver syg i udlandet.

Det store flertal har en helårsrejseforsikring gennem deres forsikringsselskab, en rejseforsikring via deres kreditkort eller som en del af indboforsikringen. Tjek, om rejseforsikringen også indeholder dækning ved afbestilling af rejsen pga. fx akut sygdom. Ellers kan afbestillingsforsikring købes til.

Indbo- og rejseforsikringen går hånd i hånd

Men én forsikring er ikke altid nok. Visse indboforsikringer indeholder rejseforsikring, mens andre ikke gør. Derfor er der i nogle tilfælde brug for hele to forsikringer for at nå hele ’forsikringsuniverset’ rundt. Indboforsikringen og rejseforsikringen går hånd i hånd.

Det kan knibe med at huske, hvordan vi er dækket og af hvilken forsikring, når vi står midt i det.

Den ene forsikring er indboforsikringen, som dækker dig i forskellige situationer på rejsen. Hvis din bagage ikke ankommer til samme lufthavn som dig, skal du altid først og fremmest melde den savnet i lufthavnen og modtage en kvittering, en såkaldt PIR-rapport.

Hvis bagagen er skadet eller aldrig nogen sinde dukker op, skal indboforsikringen kontaktes. Normalt er skadet eller mistet bagage på rejser i hele verden dækket, ligesom der også kan søges erstatning hos flyselskabet. Man skal dog tjekke, hvad maksimumsdækningen er på bagage i sin indboforsikring.

Kommer man til at ødelægge andres ting eller påføre andre personskade under ferien, er den private ansvarsforsikring en del af indboforsikringen, og den dækker også, hvis man er i udlandet.

Indboforsikringen dækker typisk også mod simpelt tyveri ved indbrud i ind- og udland i den aflåste bil, det aflåste telt eller den låste campingvogn, men smykker og penge dækkes ikke, så dem skal man altid have på sig. For biler gælder, at it-udstyr o. lign. skal være gemt i bagagerummet for at være usynligt, når nogen ser ind i bilen.

Rejseforsikring hos et selskab eller via kreditkortet?

Rejseforsikringer er forskellige og dækker forskelligt. Det er vigtigt at gøre sig klart, at forsikring er en aftale, hvor pris og dækning ofte hænger sammen. Det er vigtigt, at man sikrer sig alle de dækninger, der kan være behov for.

Her er forsikringsbetingelserne din ven. Læs dem igennem for at få et overblik over dækninger og beløbsgrænser.

Hvor gælder rejseforsikringen, og hvem er dækket?

Tjek, om rejseforsikringen dækker dér, hvor rejsen går hen. Tjek også, hvor længe den dækker – og hvem den dækker. Er hele din familie og alle rejsedeltagerne dækket?

Forskellige dækninger. Hvad er dine behov?

’Afbestillingsforsikring’ dækker, hvis man ikke kan rejse pga. akut sygdom m.m.  og giver hel eller delvis refusion af rejseudgifterne.

’Erstatningsferie’ giver mulighed for at få erstatning, hvis rejsen bliver ødelagt pga. akut sygdom eller hjemkaldelse til Danmark, fordi et nærtstående familiemedlem uventet bliver alvorligt syg. Der er forskel på betingelserne for erstatning. 

’Forsinket fremmøde til et fly’ giver erstatning, hvis man selv er uden skyld i forsinkelsen.

’Forsinkelse på rejsen’, giver dækning for ekstra udgifter, hvis tog eller fly er forsinket pga. mekaniske fejl eller vejrliget.

’Forsinket bagage’, der først dukker op, et par dage efter man selv er ankommet, betyder, at man har udgifter til lidt tøj og toiletartikler, der kan refunderes.

Der kan også være dækning ’skade på lejebil i udlandet’, hvor der indenfor en maksimumsramme dækker den selvrisiko, som man skal betale, hvis der sker en kaskoskade på den bil, man har lejet i ferien.

Hvis du bliver akut syg i ferien, er rejseforsikringen guld værd

Dækningen giver dig en livline hjem via et direkte nummer til alarmcentralen i Danmark, som hjælper og vejleder dig fra første færd. Du får dækket udgifter til læge- og hospitalsbehandling ved akut sygdom eller skade. Typisk er syge-eller hjemtransport og sygeledsagelse en del af forsikringen. Det samme gælder tilkaldelse af en person til sygesengen i udlandet og hjemkaldelse til Danmark pga. sygdom og dødsfald.

Husk lige børnene

Delebørn i ferien er normalt dækket af den voksnes forsikring, som de holder ferien med. Så for skilte par skal hver forælder altså have forsikringerne i orden.

 

Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter og udgør heller ikke en personlig anbefaling (investeringsrådgivning) i forbindelse med finansielle instrumenter.

Eventuelle generelle anbefalinger er udtryk for Sydbanks forventninger på grundlag af aktuelle markedsmæssige forhold. Anbefalingerne er dermed ikke baseret på fundamentale analytiske forhold, og publikationen kan derfor ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Sydbank altid at der søges særskilt rådgivning.

Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i denne publikation.

Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.


Næste artikel