Solide lønstigninger øger danskernes rådighedsbeløb markant i 2022

Solide lønstigninger øger danskernes rådighedsbeløb markant til næste år

Det blev væsentlig dyrere at være dansker i 2021, og en typisk dansk familie har i 2021 oplevet et fald i rådighedsbeløbet. Vi venter, at billedet ændrer sig drastisk til næste år. Vi vurderer, at den galoperende fart i dansk økonomi slår ud i rundhåndede lønstigninger. Samtidig venter vi, at varme- og elregningen i de kommende år bliver lidt lavere. Helt konkret venter vi, at en typisk dansk familie i de kommende to år vil opleve en fremgang i rådighedsbeløbet i underkanten af 2.000 kroner per måned.

I 2021 er de danske familier blevet ramt hårdt på pengepungen. Varme- og elregningerne er steget kraftigt, og man forstår godt, hvis nogle personer lukker øjnene ved benzinstanderen. Alene for varme, el og benzin lyder ekstraregningen på 1.200 kroner i 2021 for en typisk dansk familie. Den gode nyhed er, at bøtten meget vel kan vende i 2022, hvor der ifølge vores beregninger er udsigt til en betydelig fremgang i rådighedsbeløbet.

 Vores beregninger viser, at en typisk dansk familie kan se frem til en fremgang i det månedlige rådighedsbeløb på omkring 1.900 kroner i 2022 og 2023. Vi lægger til grund, at det rødglødende arbejdsmarked slår ud i rundhåndede lønstigninger. Helt konkret forventer vi en fremgang i lønningerne på 3,5 procent i 2022 og 2023. Lønstigningerne sikrer en fremgang i husstandsindkomsten efter skat på 1.750 kroner i 2022 og 1.850 kroner i 2023.

Udover fremgangen i husstandsindkomsten er det også vores forventning, at danskerne får en hjælpende hånd fra svagt faldende udgifter til benzin, varme og el. På disse poster venter vi en samlet besparelse på 3.000 kroner i 2022. Til gengæld stiger vægtafgifterne i de kommende år med henholdsvis 3,0 procent og 9,7 procent i forhold til 2021-satserne. Ser vi på inflationen i dansk økonomi som helhed, skønner vi en inflation på omkring 2,5 procent.

Vi venter også, at fremgangen i boligpriserne fortsætter ind i 2022. Men tempoet klinger af. Hvor boligpriserne ventes at stige med 10,5 procent i 2021, så forventer vi mere moderate boligprisstigninger i 2022 og 2023 på henholdsvis 2,1 procent og 2,0 procent. I kroner og øre betyder det, at en gennemsnitlig familie kan forvente, at boligens værdi i både 2022 og 2023 stiger med 50.000 kroner.

Beregningsgrundlaget for de forventede boligprisstigninger ser anderledes ud, hvis man i stedet for et hus bor i en ejerlejlighed. Vi skønner uændrede priser på ejerlejligheder i 2022 og et moderat fald i lejlighedspriserne i 2023. Forklaringen er de nye ejendomsvurderinger, som efter planen træder i kraft den 1. januar 2024. For ejerlejligheder bliver de nye ejendomsvurderinger højere og dermed en ulempe for lejlighedspriserne, mens ejendomsvurderinger for et gennemsnitligt hus vil falde.

Samlet set venter vi, at stigende boligpriser og et betydeligt løft i husholdningernes rådighedsbeløb vil give et solidt rygstød til dansk økonomi med forbrugerne som det klare trækplaster.

 

Note: Familien består af to voksne og to børn. Der er antaget et realkreditlån med variabel rente.


Næste artikel