Har vi robotter i Sydbank?

De fleste forbinder ordet robotter med en form for fysisk maskine, som udfører en synlig handling, som fx at støvsuge, flytte tunge kasser eller slå græs.

Men i Sydbank er robotter også noget andet. Her bruges de som avancerede computerprogrammer, som erstatter større og mindre processer, der hidtil har fungeret som manuelt administrativt arbejde.

– Vi har foreløbig bygget 65 robotter, i de halvandet år som afdelingen har eksisteret, siger Brian Svendsen, der er teamleder i Portaler og procesværktøjer, som holder til på Peberlyk i Aabenraa.

Robotterne logger ind og løser opgaver i systemer, bliver gode, utrættelige kolleger, som giver medarbejdere luft til at løse mere spændende og komplekse opgaver. Det er automatiseringsløsninger, som kan erstatte det manuelle arbejde, og samtidig mindskes risici for fejl, mens hastigheden altid er i top.

De udvikles i et samarbejde mellem fagspecialister, rådgivere, proceskonsulenter og it-udviklere, som i fællesskab har fundet en arbejdsopgave, som med fordel kan automatiseres.

– Medarbejderne byder ind med deres forretningsforståelse og viden om, hvad formålet med arbejdsprocesserne er. Og så hjælper vi som proceskonsulenter med at dokumentere, hvad der helt konkret skal laves ved computeren, ved eksempelvis at videofilme, hvordan medarbejderne løser deres opgaver i de forskellige systemer, fortæller proceskonsulent Lene Lenger.

Håbet er, at der kommer endnu flere ideer til puljen af fremtidige Sydbank-robotter.

– Vi arbejder med at finde de bedste emner, som giver mest værdi for banken. Derfor kommer vi gerne rundt og afholder ideworkshops og screener for ideer, uddyber Lene Lenger.

Når de bygges korrekt, minimerer de risikoen for fejl og optimerer processen i forhold til tid. Så kan en rådgiver fokusere på de øvrige opgaver, som robotten ikke løser.

– Eksempelvis har vi i Sydbank en robot til ”Kunden fylder 18”, hvor der spares rigtig meget tid, og mange klik, hver gang den kører. ”Kunden fylder 18” startes af Sydbank Direkte Rådgivning, men de fleste af bankens robotter kører automatisk flere gange dagligt, og vi har endda robotter, der starter hvert femte minut for at behandle de nye sager hurtigst muligt, slutter Lene.


Næste artikel