Højere indtjening end ventet løfter forventningerne til årsresultatet for 2020

Sydbank har i dag offentliggjort sit regnskab for årets første seks måneder. Resultatet lander på 324 mio. kr., hvilket giver en egenkapitalforrentning på 5,4 pct. p.a. efter skat.

Om regnskabet siger administrerende direktør Karen Frøsig

- Det er glædeligt, at resultatet for 2. kvartal er betydeligt bedre end ventet tidligere på året. Vi kan derfor ændre forventningerne til årets resultat efter skat til nu at være i intervallet 600-800 mio. kr. Såvel handelsindtjeningen, nedskrivningerne på udlån som beholdningsresultatet er landet bedre end forventet ved offentliggørelsen af seneste kvartalsrapport.

Kundernes økonomi styrket under krisen

Sydbank har gennem hele coronakrisen været i tæt dialog med kunderne. Kunderne har ønsket at sikre sig adgang til likviditet.

- Vores kunder har som helhed klaret sig godt gennem coronakrisen indtil videre. Mange kunder har ønsket større likviditetsberedskab. Trækket på kreditterne er dog faldet betydeligt som følge af lavere investeringslyst samt udskydelse af moms- og skattebetalinger for virksomhederne, siger Karen Frøsig.

Fald i omkostninger og tilbageførsler på nedskrivninger

Omkostningerne falder 1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Regnskabet viser også, at der igen er tilbageførsler på nedskrivninger i det seneste kvartal.

- Vi har endnu ikke set konkrete tegn på en forværring af kreditkvaliteten, og vi kan konstatere, at de tidligere foretagne nedskrivninger var mere end tilstrækkelige, hvorfor vi ser nettotilbageførsel af nedskrivninger i 2. kvartal 2020.

 

Indlånsoverskuddet er højere end nogensinde. Dette belaster indtjeningen, og bl.a. derfor justerer vi vores tilbud til privatkunderne, således at tilbuddet om at have flere konti med et minimumsbeløb friholdt for negativ rente ændres til en markedskonform løsning, hvor kunderne fremadrettet udelukkende vil blive tilbudt en indlånskonto på maksimalt 250.000 kr., der friholdes for negativ rente. I den kommende tid vil vi nøje overveje en reduktion af denne grænse.

Læs mere


Næste artikel